Kto może zostać nauczycielem kontraktowym

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Kariera zawodowa nauczycieli wcale nie jest taka oczywista. Na szczęście możliwe jest uzyskanie awansu zawodowego, choć nie jest to szybka droga. Wiele osób myślących o karierze nauczyciela podejmuje naukę na studiach wyższych ze specjalnością nauczycielską. Jednak nie tak od razu można zostać nauczycielem. Najpierw trzeba zdobyć przygotowanie przedmiotowe i przygotowanie pedagogiczne, które jest ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Zapisując się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego mamy pewność, że program nauczania spełnia wymagania MEN. Sama szkoła wpisana jest do ewidencji szkół wyższych i rejestru instytucji szkoleniowych. A do tego ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć między innymi dla przyszłych nauczycieli. Co równie ważne może poszczycić się też certyfikatem ISO. Ważniejsze jest jednak, że zajęcia odbywają się online, co oznacza, że każda osoba obojętnie od miejsca zamieszkania może tu studiować przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia trwają semestry, podzielone na 270 godzin nauki i do zrealizowania są jeszcze praktyki zawodowe w ilości 150 godzin. Jednak dzięki formie zajęć można takie studia zakończyć bardzo szybko.

Dopiero mając ukończone studia przedmiotowe i dyplom lub świadectwo ukończonego przygotowania pedagogicznego można zacząć pracę w szkole od stopnia nauczyciela stażysty. Jest to pierwszy krok do zostania nauczycielem na dobre. A kto może zostać nauczycielem kontraktowym? Można powiedzieć, że jest to pierwszy stopień awansu zawodowego. Najpierw trzeba przepracować rok, który zaczyna się z początkiem roku szkolnego jako nauczyciel stażysta, mając nad sobą opiekuna – nadzorcę. Stażysta sam opracowuje plany prowadzonych lekcji, ale opiekun ma za zadanie go wspierać lub też kierować nim, aby stażysta sprawnie sobie radził z prowadzeniem lekcji. Po roku pracy stażysta składa sprawozdanie przed dyrektorem placówki i jeśli podczas pracy się wykazał dobrze, to otrzyma posadę nauczyciela kontraktowego stażysty. Roczny staż ma na celu sprawdzenie czy osoba świeżo po zdobyciu kwalifikacji zawodowych naprawdę sobie w tym zawodzie poradzi.

Nauczyciel kontraktowy także ma nad sobą opiekunka i pierwsze 9 miesięcy pracuje niejako na stażu. W tym czasie także musi się wykazać przed dyrektorem jednostki oraz pokazać swoje umiejętności w prowadzeniu lekcji, akcji i przedsięwzięć szkolnych czy też w organizacji i prowadzeniu konkursów szkolnych. Dopiero po ukończeniu 9 miesięcy stażu oraz wykazaniu się pozytywnymi wynikami w pracy i nienaganną opinią można zostać nauczycielem kontraktowym. Jak więc widać nie jest to łatwe, ale jak najbardziej do zrealizowania w ciągu dwóch roków szkolnych.