Kto może zostać nauczycielem mianowanym

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Karierę w szkolnictwie zaczyna się od stażu nauczycielskiego. Jednak po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych można przejść na stanowisko nauczyciela kontraktowego. Takie osoby także mogą uzyskać dalej awans zawodowy, ale tutaj już przeskoczenie na wyższy poziom nie jest aż takie łatwe. Choć można powiedzieć, że wymagania do zajęcia stanowiska nauczyciela mianowanego nie są tak wysokie, aby nie było to możliwe. Kto może zostać nauczycielem mianowanym? Każda osoba, która zostanie zatrudniona jako nauczyciel kontraktowy musi wykazać się zawodowo nie tylko przed dyrektorem placówki, ale też przed gminą – jeśli to szkoła publiczna. Wymaganiem, którego nie można obejść jest staż pracy, który uprawnia do aplikowania o awans zawodowy. Nauczyciel kontraktowy musi przepracować co najmniej 2 lata na tym stanowisku, aby móc aplikować na wyższe stanowisko.

Procedura uzyskania awansu ma dwa etapy. Po złożeniu wniosku nauczyciel odbywa staż, za który zostaje wystawiona mu ocena. Drugi etap to złożenie wniosku do organu prowadzącego szkołę, który powołuje komisję, której celem jest sprawdzenie czy nauczyciel spełnia wymagania, aby otrzymać awans. Jeżeli komisja orzeknie, że awans jest należy, to nauczyciel zostaje tytułowany nauczycielem mianowanym. Kolejnym krokiem jest awans na nauczyciela dyplomowanego, gdzie procedurę trzeba powtarzać ponownie.

Jak więc widać nawet nauczyciel może mieć ciekawą ścieżkę kariery z możliwością awansu. Jednak jak teraz można zostać nauczycielem? Wiele zmieniło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Od 31 sierpnia 2020 roku każdy nauczyciel, nawet przedszkolny czy uczący w szkołach podstawowych klasy I do III, a nawet nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych, będą musieli mieć wyższe wykształcenie w stopniu co najmniej magistra.

Jednak wykształcenie przedmiotowe na kierunku studiów wyższych to tylko część wymaganych kwalifikacji od nauczycieli. Druga część to przygotowanie pedagogiczne, a w wypadku nauczycieli wspomagających może to być nawet pedagogika specjalna, która pozwala na pracę z dziećmi wymagającymi więcej uwagi lub pomocy podczas nauki. Jak uzyskać takie kwalifikacje?

Zarówno przygotowanie pedagogiczne jak i pedagogikę specjalną można studiować w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Dlaczego akurat tutaj? Otóż MEN oprócz wysokości kwalifikacji, ustalił też ilość godzin, którą powinno obejmować nauczane przygotowanie pedagogiczne i te wymogi spełnia właśnie Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Oczywiście jest też wpisana do ewidencji szkół wyższych i oferuje więcej ciekawych kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli niż tylko te z zakresu pedagogiki.