Kto może zostać nauczycielem wychowania fizycznego?

Wiedza o tym co buduje, a co utrudnia kontakt jest podstawą dobrej komunikacji z innymi oraz dobrych relacji z tymi osobami

mgr Wiesława Zwierzchowska

Nauczanie wychowania fizycznego

Wychowanie fizyczne to przedmiot w szkole, który albo się lubi, albo nienawidzi. Bardzo wiele więc zależy od nauczyciela i jego przygotowania do prowadzenia takich zajęć. Nauczyciel wychowania fizycznego kształtuje w uczniach podejście do aktywności fizycznej, która może być obecna nawet przez całe ich późniejsze życie.

Na lekcjach z tego zakresu często obecne są zagadnienia takie jak:

  • współpraca,
  • szacunek,
  • znajomość reguł i zasad.

Jak każdy inny przedmiot w szkole, i ten podlega ocenie, ale może być też przyjemną rozrywką w szkolnym harmonogramie. Dlatego bardzo ważny jest wybór osoby, prowadzącej zajęcia sportowe.

Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel wychowania fizycznego?

Wszyscy zainteresowani tym, jak zostać nauczycielem wf, powinni wiedzieć, że powinien on posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie nauczania wychowania fizycznego. Gdzie można zdobyć odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne? Wyróżnić należałoby Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

W ofercie Uczelni znajdują się zarówno kierunki z zakresu przygotowania pedagogicznego, jak i kierunek Nauczanie wychowania fizycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, który nadaje pełne kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu.

Jak zdobyć uprawnienia do nauczania wychowania fizycznego?

Warto wybrać WSKZ, ponieważ po pierwsze program zajęć dla wszystkich oferowanych studiów spełnia wymagania MNiSW i MEN w ramach kształcenia zawodowego dla nauczycieli. Po drugie jest to placówka z 20-letnim doświadczeniem i certyfikatem ISO. A po trzecie, co dla wielu osób będzie także ważne, zajęcia odbywają się metodą e-learning. Co to oznacza?

Zapisując się na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można od razu po opłaceniu kierunku zacząć naukę. Nie trzeba czekać aż zacznie się nowy rok akademicki czy też na zebranie się grupy chętnych osób. Dzięki temu można bardzo szybko podjąć edukację, ale przede wszystkim uczyć się w swoim tempie, które nie jest narzucane przez grupę czy prowadzącego.

Dostęp do platformy e-learningowej mamy przez całą dobę, a więc możemy się uczyć, kiedy tylko chcemy lub mamy na to czas. Po zakończeniu nauki trzeba zdać egzamin końcowy, aby uzyskać świadectwo ukończenia i potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji zawodowych.