Kuratorium kwalifikacje nauczycieli

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Zawód nauczyciela cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Niewątpliwie na każdym etapie edukacji nauczyciel odgrywa bardzo ważną rolę w życiu młodego człowieka – nie tylko przekazuje on niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu, ale również wspomaga proces wychowania i przekazywania najważniejszych wzorców oraz wartości. Nauczyciel odpowiada więc również za odpowiedni proces socjalizacji ucznia w środowisku społecznym. Bardzo często to właśnie nauczyciele z którymi młoda osoba styka się w ciągu swojego życia i całego okresu edukacji wpływają na dalsze wybory oraz ścieżkę zawodową – nauczyciel kształtuje zainteresowania, hobby, wskazuje dalsze możliwości kształcenia oraz jest jedną z najważniejszych osób znaczących w pierwszych kilkunastu latach życia każdego ucznia. Nic więc dziwnego w tym, że zawód nauczyciela jest ściśle regulowany przez prawo oświatowe, które nieustannie jest poddawane procesowi unowocześnienia i dopasowania do standardów oraz przez kuratorium, które ściśle odpowiada za kwalifikacje nauczycieli oraz nadzorowanie ich pracy i osiągnięć.

Aby móc pracować w zawodzie nauczyciela niezbędne jest posiadanie:

– określonych predyspozycji, czyli na przykład sumienności, cierpliwości, zaangażowania;
ukończenia studiów lub kursu nauczycielskich uprawniających do nauczania w zakresie określonego przedmiotu;
– przygotowania pedagogicznego.

Przygotowanie pedagogiczne jest generalnie wymagane od dość niedawna jako jedna z obowiązkowych kwalifikacji każdego nauczyciela. Najszybszym sposobem na uzyskanie tego typu kwalifikacji są studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, które realizowane są przez internet i pozwalają uzyskać identyczne kwalifikacje zawodowe jak w przypadku studiów odbywających się stacjonarnie. Nie wymagają one dojazdów, uczestnictwa w spotkaniach i zjazdach, a pozwalają wykorzystać maksimum wolnego czasu na naukę i przyswajanie wiedzy. Studia tego typu dostępne są w ofercie polecanej przez wiele osób Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Ich zaletą jest nie tylko fakt, że odbywają się poprzez e-learning, ale również realizowanie podstawy programowej wymaganej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wpisanie Szkoły do ewidencji ośrodków szkoleniowych i uczelni wyższych.

Studia podyplomowe pozwalają uzyskać kompleksowe przygotowanie pedagogicznego do pełnienia zawodu nauczyciela. Nauka trwa 3 semestry i obejmuje 420 godzin (270 zajęć teoretycznych i 150 godzin obowiązkowej praktyki). Po zakończeniu studiów każdy absolwent uzyskuje dokumentację potwierdzają uzyskanie kwalifikacji (zgodną ze wzorem MNiSW).