Kurs z pedagogiki specjalnej

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym, co chcemy robić w przyszłości, automatycznie pojawia się wiele pytań związanych z drogą edukacji. Jaki kierunek wybrać? Do jakiej szkoły zapisać się na zajęcia? Czy aktualne wykształcenie jest wystarczające do rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie? Na niektóre z tych pytań możemy dość łatwo odpowiedzieć, gdyż wystarczy śledzić zmiany zachodzące w Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej i innych ministerstw odpowiadających za regulację zawodów w Polsce, jak np. nauczyciela i pedagoga specjalnego.

Odnosząc się szczególnie do pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi lub utalentowanymi, należy wiedzieć, że ukończenie studiów wyższych nie gwarantuje otrzymania pracy w placówkach oświaty lub jednostkach oferujących wsparcie, edukację i rozwój, które skierowane są do osób z problemami fizycznymi lub psychicznymi. W przypadku tego zawodu trzeba uzupełnić swoją wiedzę wykraczającą poza program zajęć na studiach I- lub II stopnia. W tym zawodzie konieczne jest ukończenie kursu z pedagogiki specjalnej.

Powód jest dość oczywisty – kurs z pedagogiki specjalnej pozwala zapoznać się z subdyscyplinami poruszającymi wiedzę i metody pracy z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności. Mowa więc o sposobie realizowania zajęć z uwagą na indywidualne potrzeby. Inaczej bowiem będziemy uczyć osoby niewidome, głuche, z upośledzeniami na tle emocjonalnym lub adaptacyjnym. Tu również ważny jest dobór materiałów oraz szybkość osiągania celów edukacyjnych, aby podopieczni nie byli zmuszani do nauki, a wręcz przeciwnie zachęcani do pracy nad sobą i swoimi niepełnosprawnościami.

Wykonanie kursu z pedagogiki specjalnej jest więc swoistą powinnością dla osób, które chcą pracować w bardzo odpowiedzialnym zawodzie. Równie wielką odpowiedzialnością jest wybór dotyczący miejsca, w którym zdobędziemy ważne kwalifikację i umiejętności. Polski rynek jest bogaty w szkoły i placówki edukacyjne oferujące kurs z pedagogiki specjalnej. Na którą szkołę mamy się zdecydować? Wyznacznikiem jakości edukacji jest np. długość prowadzonej działalności, certyfikaty ISO, wpisy do rejestru placówek i szkół, a przede wszystkim spełnianie przez szkoły wszelkich wymogów stawianych przez MEN. Tym wszystkim może pochwalić się Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która już od 20 lat kształci najlepszych nauczycieli i pedagogów. I trzeba wspomnieć, że proponuje naukę w bardzo przyjemnej formie, która nie wymaga wychodzenia z domu.