Kwalifikacje nauczycielskie studia

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

„W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć.” Ten cytat autorstwa Lucy Maud Montgomery doskonale oddaje ideę pracy nauczyciela oraz powołanie płynące z tego zawodu. Zawód nauczyciela jest niewątpliwie trudny oraz wymagający. Praca jednak pozwala uzyskać bardzo dużo satysfakcji płynącej z możliwości oddziaływania na uczniów w różnym wieku oraz samego kontaktu z najmłodszymi.

Aby móc pracować w zawodzie nauczyciela należy posiadać udokumentowane kwalifikacje z przedmiotu, którego chce się nauczać (np. ukończenia studiów z zakresu filologii polskiej, aby móc prowadzić lekcje z języka polskiego czy filologię angielską, aby nauczać języka angielskiego). Co więcej obecnie jeśli chodzi o niezbędne w zawodzie kwalifikacje nauczycielskie – studia nie są wystarczające. Niezbędne jest również posiadanie tak zwanego przygotowania pedagogicznego – jest to jeden z najnowszych wymogów, które określa ustawa o regulacji zawodu nauczyciela.

Wśród najpopularniejszych sposobów na uzyskania kwalifikacji do pracy nauczycielskiej są niewątpliwie studia podyplomowe. Liderem wśród uczelni wyższych oferujących studia z przygotowania pedagogicznego jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która na polskim rynku edukacyjnym działa już prawie 20 lat i przez ten czas zdobyła niesłabnącą renomę oraz uznanie wśród absolwentów różnorodnych kierunków dostępnych w ofercie. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego są skierowane zarówno do nauczycieli czynnych, którzy już pracują zawodowo, ale zobowiązani są do zrealizowania nieposiadanego przygotowania w zakresie pedagogiki, jak również dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę w zawodzie nauczyciela (m.in. dla absolwentów studiów I czy II stopnia). Kwalifikacje nauczycielskie uzyskane poprzez studia są najbardziej efektywną formą uzyskiwania niezbędnych kompetencji zawodowych, które są potwierdzone odpowiednią dokumentacją oraz odbywają się pod patronatem oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cechą charakterystyczną studiów podyplomowych dostępnych w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest ich specyfika – wysoki poziom kształcenia zapewniony jest dzięki funkcjonalności oraz nowoczesności: studia realizowane są w formie kształcenia internetowego. Zajęcia odbywają się w trybie online – każdy student otrzymuje spersonalizowany dostęp do materiałów dydaktycznych na platformie e-learning. Kształcenie odbywa się poprzez naukę nastawioną na indywidualne zaangażowanie każdego uczestnika oraz ewentualną pomoc wykwalifikowanej kadry. Studia podyplomowe trwają 3 semestry i obejmują 270h kształcenia teoretycznego oraz 150 godzin praktyki zawodowej, która pozwala zestawić wiedzę z praktyczną nauką niezbędnych w zawodzie umiejętności oraz kompetencji.