Kwalifikacje nauczycielskie

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Wybierając zawód, w którym chcemy się spełniać, należy wziąć pod uwagę szereg aspektów. Przede wszystkim bardzo ważną kwestią jest przemyślenie, czy aby na pewno posiadamy niezbędne w tej branży predyspozycje osobiste (na przykład czy jesteśmy odporni na stres, czy wolimy pracować samodzielnie czy w grupie itd.) oraz jakie są nasze oczekiwania względem pracy. Wszystko to pozwala dokładnie zaplanować swoją potencjalną ścieżkę kariery oraz podjąć kroki niezbędne do podjęcia pracy w określonym sektorze, które dotyczą między innymi wyboru kierunku kształcenia oraz dalszego rozwoju.

Każdy zawód posiada z reguły swoje własne regulacje względem wymagań. Dla przykładu, aby zostać nauczycielem niezbędne jest posiadanie określonych kompetencji, inaczej mówiąc konkretne kwalifikacje nauczycielskie oraz umiejętności – zazwyczaj osoby zatrudnione na takim stanowisku są po skończonych studiach na uczelniach wyższych bądź kursach kwalifikacyjnych. Zmieniające się prawo oświatowe w ciągu ostatnich kilku lat wymusiło również na przedstawicielach zawodu nauczyciela (bez względu na obszar nauki w którym nauczyciel wykłada oraz podmiot zatrudniający) posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Jakie więc kroki powinna podjąć osoba zainteresowana pracą nauczyciela w oświacie, aby móc rozpocząć swoją karierę w szkole? Jednym z najlepszych rozwiązań jest zrobienie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego – bez posiadania udokumentowanej wiedzy z zakresu pedagogiki, metodyki, dydaktyki i innych przedmiotów mniej lub więcej związanych z szeroko pojętym przygotowaniem pedagogicznym nie ma możliwości znalezienia pracy w zawodzie nauczyciela.

Wśród ofert szkół oferujących studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego na uwagę zasługuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Po pierwsze dlatego, że jest to jednostka działająca pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wpisana do ewidencji uczelni pod numerem 208 (dzięki temu posiada uprawnienia do realizacji studiów podyplomowych) . Po drugie studia odbywają się w formie online, co niewątpliwie wyróżnia je na rynku. Dzięki temu każdy zainteresowany kształceniem może z powodzeniem podjąć naukę w dowolnie wybranym dla siebie momencie – zapisując się i realizując treści podstawy programowej przewidzianej dla przygotowania pedagogicznego bez konieczności wychodzenia z domu, a po 3 semestrach nauki (420 godzin kształcenia – 270h zajęć teoretycznych i 150h obowiązkowych praktyk) otrzymać świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiające uzyskanie pracy w placówkach edukacyjnych oraz oświatowych.