Kwalifikacje pedagogiczne studia podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Czy studia podyplomowe gwarantują uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych? Oczywiście, że tak, te z zakresu humanistyki podobnie jak w każdej innej dziedzinie mogą pozwolić na pełnoprawne wykonywanie zawodu nauczyciela, pedagoga szkolnego. Wszelkie wymagania do nauczania są gwarancją do możliwości ubiegania się o odpowiednie stanowisko. Sytuacja w polskiej edukacji ulega stopniowej poprawie, więc możliwe, że ta ścieżka rozwoju zawodowego w niedalekiej przyszłości może okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ukończenie studiów podyplomowych może być dogodnym uposażeniem także w dalszych fazach rozwoju. Poznanie i doskonalenie efektywnych umiejętności w niedługim czasie może dostarczyć owoców w postaci zadowolenia z pełnionego stanowiska oraz dochodowego zajęcia.

Kwalifikacje pedagogiczne można od pewnego czasu uzyskać w formie online. To efekt postępu technologicznego oraz zapotrzebowania występującego na polskim rynku. Pionierem pod tym względem jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, uczelnia, która swoją działalności od blisko dwudziestu lat zdobyła nieskazitelną renomę wśród pracodawców poszukujących nowych pedagogów. Kurs internetowy umożliwiający realizację studiów podyplomowych pedagogicznych trwa 270 godzin + 150 godzin praktyk. W takim czasie można uzyskać świadectwo, które jest zgodne z wymogami stawianymi przez takie instytucje jak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zdobyte uprawnienia przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego poświadczone są także w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz rejestrze szkół wyższych. Dzięki temu można być pewnym, że odbycie internetowego nauczania jest w pełni równoprawne z tym, które mogłoby być praktykowane w trybie stacjonarnym.

Warto zwrócić uwagę, że we współczesnym świecie często nie ma się możliwości zagospodarowania czasem w taki sposób, aby móc dojeżdżać i uczęszczać na kurs szkoleniowy w stacjonarnej placówce. Studia podyplomowe realizowane w formie e-learningowej są wygodne, a także są przykładem ciekawym sposobem przekazania wiedzy. Wydawane świadectwa przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego to gwarancja, iż można podjąć pracę na pełnym etacie w każdej placówce szkolnej na terenie Polski. Poza tym dotyczą uprawnień z zakresu przygotowania pedagogicznego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka obcego, zarządzania oświatą i całej gamy innych specjalizacji. Wykazanie się takimi kwalifikacjami przed przyszłym pracodawcą to duża szansa, aby spełnić swoje marzenia o rozwoju zawodowym, a także pozyskać nową jakość w nim. Wiąże się to także z wyższymi zarobkami i nowymi perspektywami.