Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/123/studia/podyplomowe/nauczanie-biologii-i-przyrody-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogNauczBiol

Zmiany w edukacji, likwidacja gimnazjów itp. zmuszają nauczycieli do pracy w kilku szkołach lub do nauczania więcej niż jednego przedmiotu, aby miesięczne zarobki pozwalały im na godne życie na odpowiednim poziomie. Na szczęście są sposoby, aby poprawić swoją sytuację. Jednym z nich jest możliwość zapisania się na studia podyplomowe, które uprawniają do nauczania w szkołach kolejnego przedmiotu.

Ciekawą opcją jest wybór kierunku nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online. Kierunek ten oferuje Wyższa Szkołą Kształcenia Zawodowego – uczelnia, która z powodzeniem działa od blisko 20 lat. Z uwagi na sytuację, która aktualnie panuje na rynku i potrzeby studentów oraz uwzględniając postęp technologiczny i możliwości, uczelnia prowadzi studia podyplomowe w formie online. Jest to wielkie udogodnienie dla osób zainteresowanych studiowaniem na wybranych kierunkach, ponieważ mogą oni realizować starannie skonstruowany program w dogodnym dla siebie czasie i miejscu. Cena studiów jest bardzo atrakcyjna i nie ma konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat np. za dojazd na uczelnie.

Studia na kierunku nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych trwa przez 3 semestry i obejmuje 534 godziny zajęć, w skład których wchodzi 120 godzin praktyk. Celem nauki na tym kierunku jest zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu. Podczas realizacji programu, studenci zdobędą merytoryczną wiedzę, która jest niezbędna do prawidłowego realizowania treści wskazanych przed podstawę programową, dotyczących przyrody i biologii. Ponadto nauczyciele zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności związane z dydaktyką danego przedmiotu i metodami nauczania. Duże znaczenie ma również wiedza praktyczna, którą absolwenci zdobędą poprzez realizowanie praktyk. Będzie to doskonała okazja, żeby skonfrontować gromadzoną w trakcie studiów wiedzę z umiejętnościami zastosowania jej w praktyce. Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów są zgodne z obowiązującymi normami i wydawane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z lipca 2019 roku, dotyczącego standardów przygotowywania do wykonywania zawodu nauczyciela.