Nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/572/studia/podyplomowe/nauczanie-chemii-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogChemia

Wielu nauczycieli jest nieustannie zainteresowanych poszerzaniem swoich kwalifikacji, aby móc nauczać więcej niż jednego przedmiotu. Dzięki temu wzrasta liczba godzin przez nich realizowanych, co jest wyznacznikiem wysokości miesięcznych zarobków. Mogą oni zdecydować się na udział w różnych kursach, a także na zapisanie się na studia podyplomowe, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania zupełnie innego przedmiotu niż ten wyuczony.

Bogatą ofertę studiów podyplomowych posiada Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Została ona utworzona w 2001 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija. Uczelnia ta m.in. proponuje studia na kierunku: nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online. Zajęcia są realizowane przez Internet, dzięki temu studenci mogą dopasować plan pracy do swoich potrzeb i możliwości. Nie muszą oni tracić czasu na dojazdy. Jest to idealne rozwiązanie dla czynnych nauczycieli. Dużą zaletą, są także bardzo atrakcyjne opłaty za studia i brak konieczności ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów np. związanych z dojazdem czy parkingiem.

Studia na kierunku: nauczanie chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych trwają 3 semestry i są realizowane przez 350 godzin, w tym 60 godzin praktyk, które pozwalają na nabycie niezbędnego doświadczenia i przygotowanie się do nauczania przedmiotu. Warto wspomnieć, że studia są prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i Rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 lipca 2019 roku na temat standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Oferta jest skierowana do wszystkich nauczycieli, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kwalifikacji i zdobyciem dodatkowej wiedzy dydaktycznej, merytorycznej i metodycznej, koniecznej do nauczania w szkole kolejnego przedmiotu. Studia pozwolą kandydatom w pełni wykorzystać swój potencjał i możliwości, a także wzmocnić swoją pozycję. Absolwenci otrzymują identyczne świadectwo ukończenia studiów jak absolwenci studiów stacjonarnych. Warto zaznaczyć, że dużym udogodnieniem jest to, że można się zapisać na studia w wybranym przez siebie momencie, a także nie trzeba czekać aż zostanie utworzona grupa! Naukę można zacząć praktycznie od razu po uregulowaniu płatności.