Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866704/studia/podyplomowe/nauczanie-geografii-i-chemii-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogNauczGeogChem

Nauczyciele szkolni z reguły codziennie spędzają wiele godzin w szkołach. Niestety są takie przedmioty szkolne, która mają bardzo małą liczbę godzin, a więc nauczyciel musi szukać zatrudnienia nawet w kilku miejscach. Można temu zaradzić wybierając się na studia podyplomowe, na których można studiować naukę kolejnego przedmiotu. Mogą to być na przykład studia podyplomowe Nauczanie geografii i chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online. Po ukończeniu tego kierunku nauczyciele będą mogli dodatkowo oprócz swojego pierwszego przedmiotu uczyć też chemii oraz geografii w szkołach o różnym stopniu. Daje to aż trzy razy większe możliwości znalezienia nowej pracy.

Dlaczego warto wybrać akurat studia podyplomowe online? Przede wszystkim warto sobie powiedzieć, że jeśli wybieramy renomowaną uczelnię, jak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, to uzyskane kwalifikacje zawodowe niczym nie będą się różniły, od tych zdobytych podczas studiów zaocznych i stacjonarnych. Na tej uczelni, po zdaniu egzaminów i zakończeniu nauki, otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem MNiSW. Ponadto studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też można mieć pewność, że zdobyte tutaj wykształcenie, nawet przez Internet, jest bardzo wartościowe.

Gdyby porównać model studiów w trybie online do stacjonarnych okazałoby się, że e-learning ma więcej zalet. Zapisujemy się na studia przez Internet i po dopełnieniu formalności od razu otrzymamy dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały do nauki. Oznacza to, że zapisać się można na studia w każdej chwili. Nie musimy czekać aż otworzy się nabór na kolejny semestr czy też zbierze się grupa osób chętnych, aby uczelnia w ogóle otworzyła taki kierunek. Daje to oszczędność czasu. Ten model nauki pozwala też na uczenie się, kiedy chcemy. Oczywiście do zrealizowania mamy określoną liczbę godzin nauki plus praktyki zawodowe, które również trzeba zaliczyć z oceną pozytywną, ale sami wybieramy moment rozpoczęcia zajęć. Nie dostajemy sztywnego rozkładu lekcji, którego musimy się trzymać. Łatwiej jest więc pogodzić studia z pracą zawodową. Ponadto można uczyć się w domu, w porach, kiedy będziemy mieli ciszę i spokój, a więc nasza nauka będzie po prostu bardziej efektywna.