Nauczanie geografii i przyrody a materiał dydaktyczny w szkołach

Rozwój w przypadku nauczycieli to nie tylko zwiększanie kwalifikacji stricte pedagogicznych. Nabywanie nowych kompetencji i poszerzanie obszarów nauczania również ma wpływ na możliwości zatrudnienia oraz urozmaicenie codziennej pracy.

Nauczanie kolejnego przedmiotu

Kadra pedagogiczna bardzo często jest niewystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie szkół na realizowanie programów nauczania; dostępność nauczycieli jest wciąż zbyt mała – a to stwarza dodatkowe możliwości dla tej części z nich, która posiada dodatkowe kwalifikacje. Dobrym pomysłem jest możliwość nauczania kolejnego przedmiotu, co pozwala na szerszy wybór i możliwości pracy.

Geografia w szkole

Nauczanie geografii to możliwość przekazywania wiedzy na różnych poziomach edukacji – zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. Zakres wiedzy jest więc dosyć rozbudowany – również w sposobie metodyki nauczania; młodsze dzieci bowiem wymagają innych sposobów przekazywania wiedzy niż młodzież. Studia geografii w celu nauczania jej w szkołach dają więc dodatkowe kompetencje – oprócz tych przedmiotowych – które pozwolą na zwiększenie możliwości zatrudnienia.  

Każdemu nauczycielowi, któremu bliskie są tematy nauk przyrodniczych, można zadedykować również studia podyplomowe Przyroda, jako nauczanie kolejnego przedmiotu. Jednak ponieważ przedmiot ten nauczany jest tylko w szkołach podstawowych, kompetencje te mogą nie być dość wystarczające dla osób pragnących większych wyzwań. Świetnym rozwiązaniem może więc być połączenie obu tych obszarów, i uzyskanie możliwości nauczania zarówno przyrody, jak i geografii – za jednym razem!

Studia podyplomowe Geografia, ale nie tylko!

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego w celu zmaksymalizowania uzyskiwanych kompetencji, proponuje kierunek studiów podyplomowych, pozwalający na przygotowanie do nauczania dwóch przedmiotów: zarówno przyrody, jak i geografii. Studia te adresowane są do nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje doświadczenie, a także wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy i poszerzyć możliwości zawodowe.

Nauczanie geografii i przyrody - studia podyplomowe dla nauczycieliW toku studiów, słuchacze zdobywają wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych. Dodatkowo rozwijają również swoje umiejętności pedagogiczne i poznają techniki dydaktyczne, niezbędne na różnych poziomach nauczania. Wiedza merytoryczna, dydaktyczna i metodyczna w zakresie przygotowania do nauczania kolejnych przedmiotów znacznie zwiększa ich wszechstronność i pozwala na profesjonalne nauczanie zarówno w szkołach podstawowych, jak i tych kształcących starszą młodzież.