Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie

Ostatnia aktualizacja artykułu: 8 grudnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/147/studia/podyplomowe/nauczanie-wiedzy-o-spoleczenstwie-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogWOS

Bardzo wielu nauczycieli decyduje się podjąć studia podyplomowe. Można je zacząć już po ukończeniu I stopnia studiów. Studia podyplomowe pomagają rozwijać wiedzę z całkowicie nowego obszaru, w zaledwie kilka semestrów nauki. Nie są tak długie jak studia licencjackie czy magisterskie. Studia podyplomowe choć trwają krócej, to jednak nie oznacza, że mniej się na nich nauczymy. Podlegają one kontroli MEN czy MNiSW, a ich program jest układany zgodnie z podstawą programową wyznaczaną przez ministerstwo. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią uczelnię, która pozwoli nam zrealizować potrzebny kierunek.

Dobrym wyborem dla nauczycieli jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego też można mieć pewność, że ukończone tu studia będą akceptowane w jednostkach oświatowych i bez problemu znajdziemy pracę w wybranym przez siebie zawodzie. Sama uczelnia spełnia wszystkie wymagania, aby móc nauczać przyszłych nauczycieli czy pracowników oświaty. Oczywiście w jej ofercie można znaleźć też inne kierunki studiów, nie tylko dla samych nauczycieli.

W przypadku nauczycieli warto zainteresować się kierunkami obejmującymi zakres nauczania kolejnych przedmiotów (innych niż wyuczonych na studiach). Do wyboru jest wiele z nich, jak np. studia podyplomowe Nauczanie wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online. Ten przedmiot pojawia się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a do tego wielu uczniów decyduje się zdawać z niego egzamin maturalny. Dlatego nauczanie tego przedmiotu może nauczycielowi dać wiele możliwości pracy.

A co można powiedzieć o studiach online. Są one akceptowane przez MEN, więc nie ma obaw, że jest to jakaś niesprawdzona metoda. Podczas tych studiów wszystkie materiały dostaniemy na platformie e-learningowej, ale musimy uczyć się sami. Wymaga to od nas koncentracji i znalezienia warunków odpowiednich do nauki. Jednak samodzielnie możemy sobie ustalić, kiedy będziemy się uczyć, a więc można te studia połączyć z pracą zawodową.