Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Nauczyciel wczesnoszkolny lub przedszkolny ponosi dużą odpowiedzialność za edukację najmłodszych dzieci. Tacy nauczyciele pracują z dziećmi nie starszymi niż 9 lat, ponieważ prowadzą zajęcia z grupami przedszkolnymi albo uczą w klasach od I do III w szkołach podstawowych. Dlatego też bardzo ważne jest wykształcenie, jakie taki nauczyciel musi posiadać, aby mógł dobrze wykonywać swoją pracę. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zwykle kończy kierunek studiów właśnie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Z tym, że osoby, które mają ukończony inny kierunek na II stopniu lub w ramach jednolitych studiów magisterskich, mogą podjąć takie studia jako studia podyplomowe.

Studia podyplomowe z wielu nauczycielskich kierunków można znaleźć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jest to szkoła wyższa wpisana do odpowiedniego rejestru, która spełnia wymagania MEN i MNiSW. Najważniejsze jest jednak, że studiując tutaj można z łatwością pogodzić studia z pracą zawodową, ponieważ są to studia metodą e-learning. Można więc też studiować inny kierunek dziennie lub pracować na pełny etat i jeszcze mieć czas, aby uczyć się choćby edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na studiach podyplomowych. Szkoła wyróżnia się też 20-letnim doświadczeniem i certyfikatem ISO, który potwierdza jej wysoką jakość.

Na czym polega praca nauczyciela wczesnoszkolnego? Przede wszystkim taka osoba musi być przygotowana do pracy z dziećmi, a to wymaga cierpliwości, ale też fachowego podejścia pedagogicznego. Nauczyciel musi wzbudzać szacunek, ale nie strach, dlatego trzeba być też wyrozumiałym, serdecznym i empatycznym. Dzieci z jednej strony trzeba edukować, a z drugiej w tak młodym wieku wymagają jeszcze opieki, choć chcą być coraz bardziej samodzielne.

Najważniejsze jest prowadzenie zajęć dydaktycznych. Co prawda program nauczania czy lektur narzuca MEN, ale to nauczyciel przygotowuje konspekty lekcji, materiały edukacyjne czy w końcu prowadzi lekcje, zabawy, a nawet sprawdziany. Do przedmiotów, których naucza nauczyciel wczesnoszkolny można zaliczyć język polski, nauki matematyczno-przyrodnicze, plastykę i kulturę. Zatem są to bardzo różne lekcje i z każdego z tych przedmiotów nauczyciel musi mieć wiedzę. Ponadto prowadzi też dziennik lekcyjny czy wywiadówki z rodzicami.