Nowa podstawa programowa edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Nowa podstawa programowa edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna wynika z tego, że od 1 sierpnia 2017 roku w życie weszło Rozporządzenie MEN. Dokładnie jest to Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli. Na mocy tego rozporządzenia zasadniczo zmieniły się wymagania, co do kandydatów na stanowiska nauczycieli. Dlatego też na kierunkach nauczania takich jak edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna też trzeba było wprowadzić zmiany.

W zasadzie można powiedzieć, że mamy do czynienia z dwoma ważnymi zmianami. Po pierwsze każdy nauczyciel, który zacznie staż po 1 sierpnia 2017 roku musi legitymować się uzyskanym przygotowaniem pedagogicznym – 270 godzin nauki oraz pozytywnie zaliczonymi praktykami zawodowymi w ramach 150 godzin zegarowych, zrealizowanymi w placówce oświatowej. Po drugie każdy nauczyciel od roku szkolnego 2020/2021 musi mieć ukończone co najmniej studia II stopnia lub studia jednolite magisterskie. Przy czym nie musi to być kierunek przedmiotowy, o ile zrealizuje kierunek zgodny z treściami kształcenia np. przez studia podyplomowe.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli zaczęliśmy studia jeszcze 3 lata temu mogliśmy nawet nie wiedzieć o wprowadzeniu nowych wymagań i ukończyć je na starej podstawie programowej, która nie zawierała w sobie na przykład przygotowania pedagogicznego w ilości godzin wymaganej przez MEN. Natomiast same treści nauczania dla kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna mogły być jak najbardziej aktualne. W takiej sytuacji wystarczy się zapisać choćby do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na studia podyplomowe dla kandydatów na nauczycieli i już aktywnie pracujących nauczycieli.

Do wyboru jest wiele kierunków, między innymi przygotowanie pedagogiczne, wczesne nauczanie języków obcych czy edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Każdy z nich ma przypisaną liczbę godzin nauki oraz praktyk zawodowych, które trzeba zrealizować indywidualnie. Zaletą zajęć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego jest metoda nauczania e-learning. Na studia można zapisać się w dowolnym czasie, a nawet jeszcze w trakcie uczenia się na studiach dziennych, o ile ukończyliśmy już ich I stopień. Zajęcia prowadzone są online, więc sami uczymy się kiedy mamy na to czas lub ochotę. Narzucona jest liczba godzin nauki oraz jej program, ale to jak sami ustalimy sobie grafik nauki, jest naszą sprawą.