Jak zostać pedagogiem szkolnym?

Pedagog szkolny - jak nim zostać?

Czym jest komunikacja? Komunikacja to wymiana pewnych znaczeń, wymiana w przekazaniu tego czego chce odbiorca albo to co chce przekazać nadawcadr Małgorzata Neska

Każdy pracownik oświaty jest zobligowany do posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Niezależnie czy mówimy o nauczycielach przedmiotowych czy o grupie pedagogów szkolnych – wiedza i kwalifikacje są niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania pracy. Dlatego w internecie często możemy natknąć się na różne pytania dotyczące np. ścieżki kształcenia wymaganych w danej profesji.

Pedagog szkolny – jak nim zostać?

O ile wymagania stawiane wobec nauczyciela przedmiotowego są dość oczywiste, tak pedagog szkolny musi spełnić inne warunki, bowiem na co dzień spełnia inną rolę. Pedagog szkolny to osoba pierwszego kontaktu, która współpracuje zarówno z nauczycielami, uczniami, jak i rodzicami. Kandydat na to stanowisko powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz ukończyć studia podyplomowe pozwalające na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu diagnozy, profilaktyki, metodyki pracy w środowisku szkolnym i rodzinnym. Oczekuje się po takiej osobie umiejętności i wiedzy ogólnej z zakresu nauczania dzieci i młodzieży, ale także specjalistycznej, traktującej o psychologicznych aspektach pracy z podopiecznymi. Dlatego istotne jest posiadanie właściwych kwalifikacji zawodowych. Te możemy zdobyć np. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Na tej Uczelni znajdują się kierunki studiów podyplomowych nadające kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz kierunek Pedagog Szkolny, który jest skierowany do osób mających na celu uzyskanie niezbędnych kwalifikacji do pracy na tym stanowisku. Studia trwają 3 semestry i można realizować je z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz samokształcenia.

Co powinien wiedzieć pedagog szkolny?

Program edukacji na tych kierunkach przewiduje praktyczną i teoretyczną wiedzę nt. pracy z osobami młodymi. Przygotowanie pedagogiczne to solidna podstawa dla pedagogów szkolnych, którą można rozwinąć poprzez zaliczenie innego kierunku, jakim jest resocjalizacja i socjoterapia. Jest on przeznaczony nie tylko dla osób chcących pracować w placówkach resocjalizacyjnych, ale również adresowany jest do wszystkich, których zadaniem jest kontakt z dziećmi problematycznymi i trudną młodzieżą. A z taką grupą na pewno będzie mieć styczność pedagog szkolny. W końcu jego zawód opiera się na rozwiązywaniu problemów dzieci wynikających z sytuacji rodzinnej, uwarunkowań psychicznych i fizycznych.

Dlaczego na studia warto zapisać się do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego? Stawia ona na jakość edukacji i tok nauczania dostosowany indywidualnie do każdego słuchacza. Od 20 lat kształci przyszłych nauczycieli i pedagogów szkolnych. Oferuje ona edukację i kwalifikacje zgodne ze wszelkimi wymogami MEN i MNiSW. Ponadto program zajęć realizowany jest we wspomnianym wcześniej trybie online, co pozwala w łatwy sposób pogodzić ze sobą aktualną pracę i studia dzienne. Uczymy się wtedy, kiedy mamy czas, bez obaw o termin lekcji i miejsce.