Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich – co zrobić żeby móc nauczać EDB?

Etat nauczyciela, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze zajęć, może wynosić maksymalnie 40 godzin tygodniowo. Niektórzy uczą obszernych przedmiotów pojawiających się wielokrotnie w planach lekcji uczniów, jednak wielu nauczycieli posiada w swoim etacie czasową przestrzeń na prowadzenie dodatkowych zajęć. Aby rozpocząć nauczanie drugiego lub kolejnego przedmiotu, nauczyciel musi spełnić wymogi pod względem posiadanych kwalifikacji. Edukacja dla bezpieczeństwa to jedne z zajęć, które mogą być uzupełnieniem etatu. EDB – co to za przedmiot i jakie zagadnienia porusza?

Edukacja dla bezpieczeństwa – co to za przedmiot?

Kilkanaście lat temu w planach uczniów znajdował się przedmiot o nazwie Przysposobienie obronne, który wraz z reformą w 2012 roku został zastąpiony przez zajęcia z Edukacji dla bezpieczeństwa. Lekcje z tego zakresu mają przygotować uczniów do odpowiedniego reagowania w sytuacjach związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia. W programie nauczania znajduje się wiele różnych przydatnych treści pozwalających zorganizować działania ratownicze, udzielić pierwszej pomocy czy zdobyć wiedzę z obszaru edukacji zdrowotnej.

Uczniowie poznają także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa oraz związane z nim mechanizmy zapewniania stabilnych relacji w społeczeństwie. Wiedza ta ma przygotować młodych obywateli do efektywnego działania w sytuacjach różnych zagrożeń.

edb co to za przedmiot - studia podyplomowe dla nauczycieli

Edukacja dla bezpieczeństwa – zakres podstawowy

Lekcje z Edukacji dla bezpieczeństwa pojawiają się już w IV klasie szkoły podstawowej. Uczniowie realizują treści kształcenia oparte na czterech głównych zagadnieniach:

  • bezpieczeństwo państwa – uczniowie poznają podstawowe pojęcia, a także geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa kraju,
  • działania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń – lekcje EDB przygotowują z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń – zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka; pozwalają zapoznać się z różnymi sygnałami alarmowymi i zdobyć wiedzę na temat odpowiedniego zachowania w przypadku uruchomienia się jednego z nich,
  • podstawy pierwszej pomocy – zajęcia pozwalają zapoznać uczniów z najważniejszymi aspektami udzielania pierwszej pomocy; umożliwiają rozpoznać zagrożenia występujące w różnych środowiskach, a także zdobyć wiedzę na temat zasad postępowania podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • edukacja zdrowotna – dzięki tym zagadnieniom uczniowie potrafią wyjaśnić wszelkie zależności zachodzące pomiędzy  zdrowiem psychicznym, fizycznym, społecznym czy emocjonalnym, a także umieją ocenić własne zachowania dotyczące zdrowia.

Podnoszenie kwalifikacji do prowadzenia zajęć EDB – co to oznacza dla nauczycieli?

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który może być prowadzony przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Według aktualnych przepisów posiada je osoba, która ukończyła studia magisterskie związane z nauczanym przedmiotem, a także przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel, który posiada jedynie kwalifikacje do nauczanego przez siebie przedmiotu (innego niż EDB) i chce poszerzyć swój etat o zajęcia z Edukacji dla bezpieczeństwa, musi ukończyć studia podyplomowe nadające takie uprawnienia. Dzięki temu nie tylko rozwinie swoją wiedzę z nowego obszaru nauk i będzie mógł dzielić się nią ze swoimi uczniami. Poszerzenie kwalifikacji wpływa także na większe wynagrodzenie nauczyciela.

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli – prostsze niż kiedykolwiek wcześniej

Wiele lat temu poszerzanie uprawnień nauczycielskich wiązało się z wieloletnim i skomplikowanym procesem kształcenia. W dobie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań oferowanych przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego, nauczyciele chcący uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnych przedmiotów – jak np. Edukacja dla bezpieczeństwa – część teoretyczną mogą zrealizować bez wychodzenia z domu.

Forma online pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze i czas na dojazdach, jak ma to miejsce w przypadku klasycznej formy kształcenia, ale również dostosować tempo nauki do własnych potrzeb. Aspirujący nauczyciel EDB sam decyduje o tym, ile czasu w danym dniu poświęci na naukę, co pozwala w łatwy sposób pogodzić edukację z innymi obowiązkami czy pracą.