Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

Środki z funduszy europejskich to od wielu lat duże wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, a także samorządów oraz całego państwa. Niestety, dotyczące ich przepisy niejednokrotnie stanowią zbyt dużą barierę, zatem umiejętność pozyskania funduszy jest bardzo cenna. Dlatego warto zainteresować się kierunkiem Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi online. Kogo zainteresują takie studia? Jakie są po nich perspektywy?

Najlepsi fachowcy z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi są w stanie – wykorzystując doskonałą znajomość skomplikowanych przepisów – wystosować wnioski, dzięki którym możliwe jest uzyskanie znaczących środków na różnego rodzaju inwestycje. Omawiany kierunek, który prowadzi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest zatem idealnym wyborem dla pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych a także przedsiębiorców. Absolwent uzyskuje w toku studiów wiedzę na temat przygotowania niezbędnych dokumentów, znajomość zagadnień prawnych związanych z funduszami unijnymi, metodami i technikami ubiegania się o fundusze oraz procedur dotyczących okresów finansowania. Dodatkowo student dowiaduje się jak sprawnie zarządzać pozyskanymi środkami oraz jak koordynować i rozliczać dany projekt, który uzyskał dofinansowanie.

Studia podyplomowe na kierunku Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi online na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego prowadzone są za pośrednictwem platformy e-learingowej. W ten sposób student sam planuje naukę, korzystając z dostępnych na platformie materiałów. Jest to najwygodniejsza forma studiowania, ponieważ można realizować materiał w dowolnym czasie, nie tracąc przy tym czasu na dojazdy na zajęcia. Studia obejmują 2 semestry, czyli 180 godzin zajęć. Po tym czasie słuchacz posiada rozległą wiedzę z zakresu przepisów pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi i może rozwijać swoją ścieżkę kariery. Wybór Wyższej Szkoły Kształcenia to gwarancja wysokiej jakości usług edukacyjnych, poparta 20-letnim doświadczeniem Uczelni oraz certyfikatem ISO.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.