Scenariusz lekcji sztuczna inteligencja – co powinno się w nim znaleźć?

innowacyjne metody edukacji wczesnoszkolnej studia

Godzina wychowawcza to świetny moment, aby poruszyć z uczniami nie tylko bieżące kwestie edukacyjne, ale również porozmawiać na tematy, które zwiększą świadomość w zakresie współczesnych trendów. W ostatnim czasie jest nim bez wątpienia sztuczna inteligencja, która ma bardzo duży wpływ na technologię, społeczeństwo, a nawet przyszłość wielu zawodów. Edukacja na temat sztucznej inteligencji może wzbudzić u uczniów zainteresowanie naukami ścisłymi, a także przyczynić się do rozwoju kreatywności i umiejętności w tym obszarze. Jeśli chodzi o scenariusz lekcji sztuczna inteligencja okaże się strzałem w dziesiątkę.

Scenariusze lekcji wychowawczych – przydatne źródło inspiracji

Nauczyciele często poszukują scenariuszy lekcji, które są źródłem inspiracji oraz pomysłów m.in. na godzinę wychowawczą. Jeśli jednak nie znajdziesz scenariusza lekcji na temat, który chcesz poruszyć podczas zajęć, możesz samodzielnie napisać taki scenariusz i przygotować zajęcia o ciekawym i aktualnym zagadnieniu.

Taki scenariusz powinien zawierać:

 • temat,
 • cel zajęć,
 • metody i formy pracy,
 • środki dydaktyczne,
 • opis przebiegu zajęć.
Sprawdź studia pedagogiczne

Scenariusz lekcji sztuczna inteligencja – jak napisać?

Tworzenie scenariusza lekcji warto zacząć od określenia celów edukacyjnych. Następnie warto zaplanować kolejne etapy zajęć i wybrać odpowiednie metody i materiały edukacyjne. Warto na tym etapie wziąć pod uwagę różnorodność uczniów, ich aktualne predyspozycje i wybrać odpowiedni sposób oceny osiągniętych celów. Na końcu warto przejrzeć scenariusz pod kątem potrzeb swojej grupy i dokonać ewentualnych korekt.

Scenariusz lekcji sztuczna inteligencja – przykładowa kolejność treści

Wprowadzenie do zagadnienia

Choć uczniowie z pewnością słyszeli o sztucznej inteligencji, w pierwszej kolejności warto przybliżyć definicję sztucznej inteligencji i wskazać jej teoretyczne znaczenie.

Możesz przykładowo przedstawić, że sztuczna inteligencja jest dziedziną wiedzy, która obejmuje m.in. sieci neuronowe, robotykę oraz tworzenie modeli inteligentnych zachowań przy użyciu programów komputerowych, które symulują te zachowania. Prościej mówiąc, sztuczna inteligencja pomaga komputerom myśleć i uczyć się jak ludzie, aby wykonywać wiele różnych zadań. Jest to taki rodzaj technologii, który sprawia, że komputery potrafią robić wiele rzeczy, które wcześniej były zarezerwowane dla ludzi – jak np. uczenie się na podstawie danych.

Wskaż przykładowe zastosowania

W tej części możesz wskazać obszary, w których aktualnie sztuczna inteligencja pomaga człowiekowi:

 • edukacja – inteligentne aplikacje do nauki języków obcych wykorzystujące wirtualnego lektora,
 • medycyna – systemy medyczne wspomagające diagnozowanie chorób,
 • automatyzacja procesów – np. obsługa klienta w firmie za pomocą robota odpowiadającego na pytania,
 • prace graficzne i kreatywne – tworzenie obrazów za pomocą tekstu,
 • inteligentne rozwiązania w domu – np. sterowanie oświetleniem.

Dodatkowo warto pokazać uczniom w praktyce kilka wybranych narzędzi, jak np.:

 • Pika Labs – oprogramowanie do tworzenia animacji,
 • Suno – narzędzie do generowania muzyki na podstawie tekstów lub tematów wpisanych przez użytkownika,
 • SciSpace – oprogramowanie służące do wykonywania researchu, które może okazać się przydatne podczas zadań w szkole.
scenariusz lekcji sztuczna inteligencja

Dyskusje na temat szans i zagrożeń

W trzeciej części warto skupić się na pozytywnych i negatywnych zjawiskach. Do zalet zalicza się m.in.:

 • rozwój nowych technologii pomagających poprawić jakość życia – jak np. systemy medyczne,
 • poprawę wydajności i obniżenie kosztów produkcji poprzez usprawnienia procesów produkcyjnych i logistycznych,
 • wsparcie edukacji przez personalizację procesu kształcenia i dostosowanie materiałów do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Jako zagrożenia warto wskazać ryzyko m.in.:

 • utraty miejsc w niektórych zawodach,
 • naruszenia prywatności oraz bezpieczeństwa danych,
 • manipulacji i dezinformacji, gdy algorytmy sztucznej inteligencji będą wykorzystywane do szerzenia nieprawdziwych informacji.

Ważny nie tylko dobry scenariusz lekcji – poznaj nowoczesne metody nauczania

Jako nauczyciel, który chce nieustanie rozwijać swoje umiejętności z pewnością, zastanawiasz się nie tylko, jak napisać scenariusz lekcji, ale jakie nowoczesne metody możesz zaimplementować do swoich lekcji. Aby poznać wiedzę na temat współczesnych koncepcji metodycznych i organizacyjnych, zapisz się na studia podyplomowe „Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej” i rozwiń swój warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej.