Studia pedagogiczne podyplomowe

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe są świetną alternatywą dla zaczynania kolejnego kierunku studiów od początku, czyli od I stopnia. Wiele osób wybiera takie wykształcenie jako dodatkowy zawód, czy też jako dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Są też osoby, które studia wyższe ukończyły wiele lat temu i ponieważ zmieniły się wymagania w pewnych zawodach lub też sam rynek pracy uległ zmianie, muszą teraz zmienić swój zawód lub uzyskać nowe uprawnienia. Można więc powiedzieć, że studia podyplomowe są nie tylko dla młodych osób, które dopiero uzyskują swoje pierwsze stopnie naukowe, ale też dla osób, które chcą zmienić już w trakcie swojej kariery zawodowej wykształcenie i kwalifikacje.

Najczęściej zapisujemy się na studia podyplomowe, które dają dodatkowe uprawnienia w już wykonywanym zawodzie, albo w takim który planujemy uprawiać. Bardzo popularne są studia pedagogiczne podyplomowe, ponieważ wykształcenie pedagoga przydatne jest w wielu zawodach, a aby objąć niektóre stanowiska pracy jest wręcz wymagane. Obecnie bardzo przydatne studia pedagogiczne mogą być każdej osobie, która chce pracować z dziećmi i młodzieżą, ale też wszystkie osoby, które planują karierę akademicką i naukę studentów również muszą takie uzyskać. Ponieważ coraz więcej szkół zatrudnia psychologów szkolny i osoby z takim wykształceniem kierunkowym chcąc pracować w szkole muszą ukończyć choć studia podyplomowe z pedagogiki. Wedle obowiązującego obecnie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej przede wszystkim osoby, które chcą pracować jako nauczyciele muszą mieć po pierwsze wykształcenie kierunkowe, a po drugie pedagogiczne. Najłatwiej jest uzyskać kwalifikacje zawodowe z pedagogiki przez studia podyplomowe.

Między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oferuje studia podyplomowe obejmujące przygotowanie pedagogiczne. Takie studia prowadzone są za pośrednictwem platformy elearningowej. Jednak prowadzone są przez trzy semestry oraz wymaganą przez Ministra Edukacji Narodowej liczbę godzin – 270 godzin lekcyjnych oraz trzeba zrealizować 150 godzin praktyk zawodowych. Sama szkoła spełnia wymagania zarówno MEN jak i MNiSW, co potwierdzają wpisy do rejestrów: szkół wyższych oraz instytucji szkoleniowych. Warto też wiedzieć, że choć nauka przez Internet wydaje się być mało popularnym rozwiązaniem, to jest akceptowana przez ministra, ale też jest bardzo praktyczna. Na studia podyplomowe można zapisać się po ukończeniu co najmniej studiów I stopnia, a dzięki nauce online, w wolnych chwilach można po prostu równocześnie studiować II stopień czy pracować zawodowo i zdobywać nowe wykształcenie na studiach podyplomowych.