Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie kierunku: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dużo osób obecnie szuka dodatkowego zawodu, który dałby im możliwość awansu czy też rozwoju zawodowego, a nawet możliwość otworzenia własnej firmy. Duże zainteresowanie budzi obecnie ochrona danych osobowych, ze względu na wejście w życie nowych przepisów prawnych. Podobnie jest z dziedziną bezpieczeństwo i higiena pracy. Każdy zakład, czy to nowy czy rozpoczynający działalność, musi działać wedle nowych przepisów stanowiących o właściwych warunkach pracy. Potrzebne są więc osoby do egzekwowania i wdrażania wielu przepisów z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, jak również od strony technicznego bezpieczeństwa.

Dlatego studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy stały się dość popularne na wielu uczelniach. Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Prowadzi ona ten kierunek w atrakcyjnej dla słuchaczy formie – przez internet. Ma ten sam program co studia stacjonarne, a więc trwa 194 godziny, podzielone są na dwa semestry. Dla wielu osób może to być świetne rozwiązanie, jeśli chcemy uzyskać nowe wykształcenie lub podnieść już uzyskane kwalifikacje zawodowe w danej dziedzinie.

Dlaczego warto wybrać studia online? Obecnie studia choćby w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można realizować przez e-learning. Taka metoda nauki jest akceptowana przez Ministra Edukacji Narodowej, a więc nie ma żadnych przeciwwskazań, aby podjąć takie studia i zdobyć na nich odpowiednie wykształcenie. Ponadto wybierając Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego można mieć pewność, że realizowany w niej program nauczania dla danego kierunku jest zgodny z podstawą programową układaną przez MEN. Mimo, że studia mają bardziej przystępną formę, to uczymy się tego samego, czego uczylibyśmy się wybierając studia stacjonarne. Dlatego też jeśli wahamy się nad wyborem tego rozwiązania, nie ma się nad czym zastanawiać. Takie studia są akceptowane przez MEN, a do tego po ich ukończeniu otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na wzorze MNiSW.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego oprócz kierunków związanych z BHP oferuje wiele innych możliwości. Można studiować między innymi kierunki pedagogiczne, w tym pedagogikę specjalną. Placówka ta działa już od 20 lat i posiada certyfikat jakości ISO. Potwierdza to renomę tego miejsca i wartość studiów, które można tu ukończyć.

A co nam daje ukończenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy? Można po ich ukończeniu pracować w służbie BHP. Są to między innymi stanowiska pracy takie jak: starszy inspektor do spraw BHP, czy też tutaj w zależności od tego jaki będziemy mieli staż pracy w służbie BHP – specjalista BHP, starszy specjalista BHP aż wreszcie uzyskamy status głównego specjalisty BHP. Oznacza to, że kończąc te studia i pracując w zawodzie mamy możliwość awansować na wyższe stopnie i uzyskać awans zawodowy.