Studia podyplomowe Edukacja Montessori w przedszkolu i szkole

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/460/studia/podyplomowe/edukacja-montessori-w-przedszkolu-i-szkole/src-BlogEduMontessori

Obecnie w wielu szkołach i przedszkolach wprowadza się bardziej nowoczesne podejście do nauczania. Jedną z form edukacji, która przynosi bardzo wiele korzyści jest edukacja Montessori. Jest to całkiem inne podejście do nauczania dzieci niż tradycyjnie oferowane w placówkach edukacyjnych. Na czym polega taka metoda nauczania i kto może się nią posługiwać? Edukacja Montessori uznaje, że uczenie się to proces odkrywania, który nie powinien być kontrolowany przez system nagród i kar. Dzieci mają większą swobodę, uczą się indywidualnie, wedle swoich możliwości, ale też rozwijają koncentrację, autodyscyplinę czy motywację. Najważniejsze w tej metodzie nauczania jest stworzenie odpowiedniego środowiska do nauki. Podczas procesu nauczania dzieci się ukierunkowywane, ale uczą się w swoim tempie, dzięki czemu mogą pojąć cały wpajany im materiał.

Bardzo istotną różnicą jest też to, że w takim modelu nauczania nie ma szczegółowego planu dnia, który musi zostać zrealizowany. Dzieci niejako same wybierają czego chcą się uczyć pod przewodnictwem nauczyciela. Maluchy mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem, ponieważ łączy się grupy dzieci w różnym wieku, dzięki czemu dzieci dzielą się wiedzą i pomagają sobie. Dzieci już w wieku wczesnoszkolnym angażują się w wycieczki, wystawy prac czy występy artystyczne. Potrafią też samodzielnie wykonywać projekty. Dzięki temu w późniejszym wieku będzie im się łatwiej uczyć oraz odnaleźć w środowisku szkolnym.

Kto może nauczać taką metodą? Przede wszystkim cenni są nauczyciele, którzy ukończyli kierunek studiów edukacja Montessori w przedszkolu i szkole. Takie studia w formie studiów podyplomowych można znaleźć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta oferuje wiele kierunków edukacyjnych i pedagogicznych, więc każdy przyszły lub obecny nauczyciel można znaleźć kierunek dla siebie. Najważniejsze jest jednak to, że na tej uczelni można studiować przez Internet. Można zapisać się w dowolnej chwili, nawet gdy trwa już semestr nauczania i zacząć studia od początku, zgodnie z ich ustalonym programem. Jednak to my wyznaczamy sobie czas nauki. Dlatego łatwo jest pogodzić takie studia z pracą zawodową czy nawet inną szkołą. Uczelnia spełnia wymagania MNiSW oraz MEN, a do tego działa już od 20 lat, więc można powiedzieć, że jest jednostką sprawdzoną.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.