Studia podyplomowe Edukacja Montessori w przedszkolu

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/503/studia/podyplomowe/edukacja-montessori-w-przedszkolu/src-BlogMontessori

Edukacja Montessori coraz częściej wprowadzana jest w przedszkolach. Na czym polega ta metoda wychowawcza? Dzieci uczą się między innymi przez dzielenie się, które pozwala im zdobyć umiejętności i doświadczenia przez spontaniczną aktywność, bowiem dzielenie się z innymi jest uznawane właśnie za spontaniczne. Założenia tej metody pedagogicznej obejmują też przygotowanie dziecka do podejmowania samodzielnych decyzji lub też decyzji z partnerem do zabawy czy w grupie. Ważna jest też koncentracja i między innymi wprowadzane są lekcje ciszy, które pomagają się skupić, ale też prowadzą do ukształtowania dokładności i systematyczności w działaniu. Dzięki tej metodzie wychowawczej dzieci uczą się utrzymywać porządek w swoim otoczeniu, ale też dostosowują się do społecznych reguł, które same potrafią rozpoznać przez obserwację. Metoda ta zakłada też, że każde dziecko powinno rozwijać się w swoim tempie, wedle swoich indywidualnych możliwości.

Sama nauka tej metody nie jest trudna, ale aby zdobyć odpowiednie kwalifikacje trzeba ukończyć choćby studia podyplomowe na kierunku edukacja Montessori w przedszkolu. Będą one niezbędne, aby móc pracować jako nauczyciel przedszkolny prowadzących taką ścieżkę edukacyjną. Edukacja Montessori jest odmienna od tradycyjnej, ponieważ bardziej stawia na indywidualność w nauczaniu dziecka i daje mu więcej swobody oraz pozwala mu uczyć się wszystkim zmysłami, a nie tylko przez wzrok i słuch, jak w wypadku metody tradycyjnej. Jest naprawdę wiele różnic w tych metodach prowadzenia wychowania w przedszkolu, dlatego potrzebne jest zdobycie konkretnych kwalifikacji zawodowych.

Taki kierunek studiów podyplomowych można ukończyć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Warto wiedzieć, że jeśli już mamy kwalifikacje odpowiednie do pracy w przedszkolu i pracę już podjęliśmy, możemy dodatkowo zrealizować ten kierunek, aby podnieść swoje wykształcenie, co pomoże nam na przykład objąć pracę z inną grupą przedszkolną czy też dostać awans. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego są bardzo wygodną formą zdobycia nowego wykształcenia, ponieważ nauka odbywa się przez platformę e-learningową. Dzięki temu można skupić się tylko na programie nauczania, a nie na planie zajęć czy środkach dojazdu. Uczelnia spełnia wymagania MEN, a co ciekawe posiada też certyfikat ISO potwierdzający jej wysoką jakość.