Studia podyplomowe kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/738/studia/podyplomowe/kompleksowa-terapia-i-wspieranie-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy-z-adhd/src-BlogKomplTerapia

Praca z dziećmi oraz młodzieżą z ADHD jest bardzo trudna, ale daje wiele satysfakcji. Aby móc jednak pracować w zawodzie należy posiadać określone cechy, kwalifikacje oraz kompetencje do pracy z osobami z tego rodzaju zaburzeniem (w tym między innymi dużą dozę empatii, cierpliwość, zaangażowanie oraz odporność na działanie stresu). W Polsce istnieje szereg wytycznych co do wykształcenia osób pracujących z osobami z ADHD w różnych ośrodkach wspierających ich rozwój, prowadzących rehabilitacje oraz odpowiadających za edukację i proces dydaktyczny. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim przygotowanie pracowników oświatowych, pedagogów i psychologów do prowadzenia terapii oraz rehabilitacji osób z ADHD oraz reprezentowanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych (np. umiejętność nawiązania kontaktu, utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji w pracy z dzieckiem czy adolescentem).

Jak zatem najlepiej pokierować ścieżką swojej kariery zawodowej, aby móc pracować z dziećmi i z młodzieżą z nadpobudliwością ruchową z deficytem uwagi (ADHD)? Polecane są między innymi studia podyplomowe kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD dostępne w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego oraz cieszące się dużym uznaniem wśród absolwentów oraz ewentualnych kandydatów na te studia, przede wszystkim ze względu na wieloletnie doświadczenie uczelni (prawie 20 lat!) oraz jej renomę.

Oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest bezkonkurencyjna i obejmuje zarówno jedne z najniższych kosztów czesnego za podyplomówkę, jak również nowoczesną formę nauki (z wykorzystaniem funkcjonalnej platformy internetowej do e-learningu na której umieszczane są zagadnienia, wykłady, ćwiczenia niezbędne do zaliczenia danego przedmiotu i modułu zajęć). Zajęcia przygotowywane są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyków oraz obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do pełnienia zawodu (np. tworzenie procesu diagnostycznego, własne metody diagnozy czy terapii). Studia realizują podstawę programową zgodną z wytycznymi względem kształcenia specjalistów do pracy z osobami z ADHD oraz rozporządzeniami MEN i MNiSW. Dodatkowo Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada certyfikat ISO potwierdzający profesjonalizm oraz doskonałą efektywność kształcenia pedagogów, specjalistów i nauczycieli.