Studia podyplomowe nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/126/studia/podyplomowe/nauczanie-edukacji-dla-bezpieczenstwa-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogEdukDlaBezp

Nauczyciele muszą być na bieżąco nie tylko w kwestii zmian w podstawie programowej przedmiotów, których nauczają, bowiem to nie jedyna rzecz, jaka może być problematyczna. Co jakiś czas zmieniają się też wymagania Ministra Edukacji narodowej, co do ich kwalifikacji. Warto wiedzieć, że już od kolejnego roku szkolnego każdy nauczyciel będzie musiał okazać tytuł magistra lub ukończonych studiów II stopnia. Obecnie wciąż można pracować w niektórych typach szkół tylko z ukończonym I stopniem nauki na uczelni. Dlatego też każdy nauczyciel powinien sprawdzać jakie zmiany szykuje MEN. Między innymi są to zmiany w przedmiotach nauczania.

Obecnie jest to dobry moment, aby zrobić studia podyplomowe nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) od roku 2018 zastąpił przysposobienie obronne. Na tym przedmiocie uczniowie mogą dowiedzieć się na czym polega obrona cywilna, jakie są metody ochrony przed różnego typu zagrożeniami czy też jak postępować w trakcie wypadków i katastrof. Można się na nim również nauczyć udzielania pierwszej pomocy. Ponieważ jest to przedmiot stosunkowo nowy, wciąż brakuje wykwalifikowanych nauczycieli, którzy mogli by go nauczać. Zatem ukończenie kilku semestralnych studiów podyplomowych na tym kierunku może otworzyć drogę do nowej pracy.

Nauczyciel z łatwością może podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez zapisanie się na studia podyplomowe. Można ukończyć pedagogikę specjalną i/lub nauczanie kolejnego przedmiotu. Także osoby, które nie mają ukończonego przygotowania pedagogicznego, mogą je nabyć na tego typu studiach. Ta metoda nauki jest akceptowana przez MEN. Trzeba jednak znaleźć dobrą uczelnię, która nie tylko nas nauczy jak przekazywać wiedzę przedmiotową, ale również da nam solidne dokumenty, dzięki którym nasze kwalifikacje zostaną wszędzie zaakceptowane.

Taką uczelnią jest bez wątpienia Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która oferuje wiele kierunków studiów podyplomowych odpowiednich dla nauczycieli. Można na studia zapisać się przez Internet w dowolnym czasie, nawet w środku semestru! Nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej, na której dostępne są materiały do samodzielnej nauki. Dzięki temu można uczyć się bez wychodzenia z domu, a co za tym idzie bez marnowania czasu na dojazdy do szkoły. Uczelnia ma aż 20 lat doświadczenia i posiada certyfikat ISO.

Studia prowadzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.