Studia podyplomowe nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/4866700/studia/podyplomowe/nauczanie-historii-oraz-jezyka-polskiego-jako-obcego-w-szkolach-podstawowych-i-ponadpodstawowych/src-BlogHistJęzPol

Bardzo dużo nauczycieli mimo uzyskania uprawnień do prowadzenia lekcji przedmiotowych dalej się rozwija i zapisuje na inne studia. Dosyć często na celowniku nauczycieli szkolnych znajdują się studia podyplomowe Nauczanie historii oraz języka polskiego jako obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych online. Ukończenie tego kierunku studiów pozwala na nauczanie dwóch przedmiotów w szkołach różnego typu.

Do kogo kierowane są studia podyplomowe na tym kierunku? Przede wszystkim do nauczycieli-pedagogów, którzy pracują już w zawodzie i prowadzą lekcje z innego przedmiotu. Mogą oni czuć potrzebę rozwoju i uzupełnienia wykształcenia o nowe uprawnienia, aby mieć jeszcze więcej godzin pracy. Aczkolwiek może zdarzyć się też tak, że ktoś może pracować jako nauczyciel, ale jego przedmiot jest tak popularny, że nie ma braków kadrowych i nie może znaleźć pracy. Również w tej sytuacji nabycie kwalifikacji zawodowych pozwalających na naukę kolejnych dwóch przedmiotów może być bardzo przydatne, aby znaleźć dla siebie miejsce w branży edukacyjnej.

Ten kierunek studiów dostępny jest w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Można tu też znaleźć inne kierunki lub po prostu zapisać się na studia z nauczania tylko historii albo tylko języka polskiego dla obcokrajowców – jeśli jesteśmy zainteresowani jedynie jednym z tych dwóch przedmiotów. Dostępne są też inne kierunki, w tym z zakresu pedagogiki.

A co można powiedzieć o samej uczelni? Działa już od 20 lat, a do tego została nagrodzona certyfikatem ISO, który przyznawany jest za spełnianie wysokich i specjalistycznych norm jakościowych. Z tego powodu studia na tej uczelni można uznać za bardzo wartościowe i wysokiej jakości.

Oprócz tego studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zatem świetnie spełniają one kryteria stawiane nauczycielom przez MNiSW czy MEN. Pomimo, że są to studia online, to jak najbardziej są wartościowe i dają nam realne świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Studiowanie online jest niewzykle wygodne, ponieważ nie ma znaczenia, gdzie mieszkamy, gdy uczymy się przez Internet. Wówczas grafik nauki można bez problemu dopasować sobie do grafiku pracy zawodowej.