Studia podyplomowe pedagogika korekcyjna (terapia lecznicza)

Pedagogika korekcyjna

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/654/studia/podyplomowe/pedagogika-korekcyjna-terapia-lecznicza/src-BlogKorekcyjna

Terapeuta pedagogiczny to osoba wspierająca rozwój i edukację dzieci i młodzieży w poszczególnych placówkach oraz instytucjach edukacyjnych. Jest to zawód tak zwanego zaufania społecznego i spełnia on niewątpliwie wiodącą rolę w polskiej oświacie. Dzięki niemu możliwe jest kompleksowe dopasowanie form edukacji do indywidualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości – tak, aby wspierać młodzież szczególnie uzdolnioną oraz pomagać tym, którzy na wskutek różnych czynników i zdarzeń losowych mają problem z osiąganiem sukcesów szkolnych, wyrównując ich szansę oraz stymulując potencjał.

Nie każdy może zostać wykwalifikowanym pedagogiem. Potrzebne są zarówno osobiste, indywidualne predyspozycje, jak również odpowiednia ścieżka zawodowa, pozwalająca uzyskać określone przez ustawy regulująca zawód pedagoga kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Jak zatem zostać przedstawicielem zawodu pedagoga korekcyjnego i specjalisty od terapii pedagogicznej? Wskazane są między innymi studia podyplomowe pedagogika korekcyjna (terapia lecznicza), które pozwalają uzyskać kwalifikacje zawodowe. Z takich studiów mogą skorzystać nauczyciele, psycholodzy, pracownicy branży oświatowej oraz pedagodzy pokrewnych kierunków.

Na realizację studiów podyplomowych warto jest wybierać uczelnie, które charakteryzują się wysoką jakością kształcenia oraz umożliwiają zdobycie kwalifikacji zgodnych z aktualnie obowiązującym prawem i rozporządzeniami (bez sensu jest bowiem studiować coś, co nie daje kwalifikacji zawodowych). Wśród polecanych studiów znajduje się oferta Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która od prawie 20 lat kształci przedstawicieli pedagogiki korekcyjnej.

Studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna/pedagogika korekcyjna umożliwiają zdobycie kompetencji oraz pozwalają uzyskać tytuł zawodowy „nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej” uprawniający do podjęcia pracy w ośrodkach szkolnych, instytucjach pedagogiczno-psychologicznych czy świetlicach socjoterapeutycznych. Podyplomówka trwa 3 semestry, a czas jej trwania to 370 godzin (w tym 60h praktyk). Studia posiadają certyfikat jakości ISO oraz realizowane są w wygodnej formie internetowej – oprócz czesnego za studia (można rozłożyć płatność na raty), słuchacze nie ponoszą dodatkowych kosztów kształcenia (czyli w praktyce nie muszą m.in. dojeżdżać do placówki, gdzie odbywają się zajęcia).