Studia podyplomowe pedagogika specjalna

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Jak pracować z niepełnosprawnymi dziećmi? Czy osoby o ponadprzeciętnej inteligencji należy uczyć indywidualnie czy w mniejszych grupach? Jak przełamać barierę niepełnosprawności w trakcie rozwiązywania zadań przeznaczonych dla w pełni zdrowych osób? To nie są łatwe pytania nawet dla czynnych zawodowo nauczycieli. W przypadku pracy z osobami o specjalnych potrzebach należy w inny sposób podchodzić do kwestii nauczania. Nie zdobędziemy o tym praktycznej wiedzy na studiach wyższych, nie mówiąc o umiejętnościach radzenia sobie z różnymi niepełnosprawnościami u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Aby właściwie wykonywać swoją pracę w charakterze pedagoga osób niepełnosprawnych trzeba zdobyć kwalifikacje odpowiadające wąskiej dziedzinie pedagogiki, którą jest pedagogika specjalna. Uwzględnia ona różne metody wspomagania wychowania, nauki, rozwoju psychicznego u podopiecznych potrzebujących kogoś więcej niż tylko nauczyciela. Dlatego też przyszli i aktualni nauczyciele powinni ukończyć studia podyplomowe pedagogika specjalna.

Istotne jest, by dodatkowe kształcenie z tego materiału rozwijało warsztat metodyczny oraz umiejętności interpersonalne, bowiem nauczyciel musi pojąć podstawy projektowania swoich zajęć, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne. A to oznacza całkiem inny kierunek edukacji i konieczne jest wówczas korzystanie z metod terapeutycznych, resocjalizacyjnych i czasem leczniczych. Każdy powinien zrozumieć, że wiek nie wyznacza realizacji celów edukacyjnych i rozwojowych, a stopień zdrowia fizycznego lub emocjonalnego osób, które uczymy.

O praktycznych rozwiązania w pracy nauczyciela dowiemy się  na studiach podyplomowych z pedagogiki specjalnej. Możemy się na nie zapisać w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, która choć realizuje program zajęć w trybie online, to jednak jest całkowicie zgodny z wymogami MEN i MNiSW. Do zaliczenia są tu 3 semestry, na które składają się 427 godziny lekcyjne i 120 godzin praktyki zawodowej. Brzmi to całkiem poważnie, prawda? Tym bardziej wszelkie wątpliwości skierowane w kierunku nauki przez internet rozwieje fakt, że WSKZ jest wpisana do rejestru szkół i placówek oświaty i przez 20 lat realizuje studia podyplomowe wyróżnione certyfikatem ISO.