Studia podyplomowe poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/Terapeuta rodzinny

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/457/studia/podyplomowe/poradnictwo-rodzinne-i-psychologiczno-pedagogiczne-profilaktyka-i-terapia-systemow-rodzinnychterapeuta-rodzinny/src-BlogPorRodzinne

Praca terapeuty rodzinnego nie jest zawodem łatwym oraz wymaga bardzo dużej wiedzy na temat tego w jaki sposób pomóc, a nie zaszkodzić. Nic w tym dziwnego, że na takich stanowiskach mogą pracować jedynie osoby wysoko wykształcone, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Nie każdy bowiem bez trudu poradzić sobie w tak trudnej roli – na szczęście istnieje wiele ścieżek kariery, które kompleksowo przygotowują do pełnienia tego zawodu. Wśród nich na uwagę zasługują studia podyplomowe poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych)/terapeuta rodzinny, które dostępne są w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

Studia charakteryzują się bardzo wysoką jakością kształcenia (potwierdzoną certyfikatem ISO) oraz posiadają bardzo nowoczesną formę – studia e-learningowe pozwalają na dopasowanie nauki do swoich potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów (np. dojazdu czy noclegu). Nie ma też potrzeby rezygnacji ze swoich obowiązków, ponieważ nauką kieruje się w głównej mierze samodzielnie, pod wskazówkami doświadczonej kadry dydaktyków oraz realizują wytyczne względem terminów. Uczelnia jaką jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada wieloletnie doświadczenie w swojej branży (prawie 20 lat) – przez ten czas wykształciła wielu absolwentów i specjalistów, a także stała się prawdziwym liderem w swojej branży.

Studia podyplomowe poradnictwo rodzinne i psychologiczno-pedagogiczne (profilaktyka i terapia systemów rodzinnych) trwają 3 semestry i obejmują 290 godzin kształcenia (każdy zobowiązany jest w tym zrealizować 60h praktyk w wybranej placówce, obserwując i prowadząc zajęcia z arteterapii). Studia przyjmują charakter doskonalący i pozwalają poszerzyć swoja wiedzę i umiejętności, a podstawa programowa jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz MNiSW. Program zajęć na kierunku jest przygotowany przez wykwalifikowanych pracowników. Obejmuje on zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Nauka na platformie e-learningowej pozwala na samodzielne przyswajanie wiedzy, korzystając między innymi z cyfrowych wykładów, prezentacji multimedialnych oraz ćwiczeń i prac zaliczeniowych. Wiedza przekazywana jest w sposób różnorodny, co zwiększa efektywność kształcenia oraz sprawia, że nauka jest wszechstronna i kompleksowa.

Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.