Surdopedagogika i tyflopedagogika studia podyplomowe Warszawa

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Pedagog specjalny z wykształceniem kierunkowym, takim jak na przykład surdopedagogika czy tyflopedagogika, może znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach – począwszy od tych z sektora publicznego, jak również tych prywatnych. Z powodzeniem osoby z takimi kwalifikacjami mogą szukać pracy między innymi na terenie szkół, szkół specjalnych, poradni pedagogiczno-psychologicznych czy ośrodkach dla osób z dysfunkcjami wzroku bądź słuchu. W swojej pracy pedagodzy specjalni mogą pracować zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak również z osobami dorosłymi.

Kierunki takie jak surdopedagogika i tyflopedagogika realizowane są jako studia podyplomowe na przykład na terenie Warszawy lub innych większych miast. Problem z dostępem do tego typu kształcenia mają zarówno mieszkańcy mniejszych miejscowości, jak i osoby pochodzące ze wsi. Jest to wynikiem przede wszystkim tego, że mała liczba chętnych uniemożliwia zorganizowanie kierunku na małych uczelniach, które nie cieszą się dużą popularnością. Taka sytuacja sprawia, że doskonałą alternatywą dla typowych form kształcenia (czyli studiów podyplomowych realizowanych stacjonarnie) są studia zdalne, które w swojej metodzie działania wykorzystują kształcenie oparte na bazie e-learningu. Jest to świetne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą rozpocząć studia na kierunkach takich jak surdopedagogika oraz tyflopedagogika, a nie mogą pozwolić sobie na kłopotliwe dojazdy do innego miasta oraz dostosowanie się do z góry narzuconego planu zajęć.

Wśród polecanych studiów podyplomowych surdopedagogiki i tyflopedagogiki na uwagę zasługują studia realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Jest to renomowana uczelnia wyższa (wpisana do rejestru), która od prawie 20 lat zajmuje się kształceniem oraz realizacją studiów na różnych kierunkach. Zaletą studiów jest między innymi fakt, że można się na nie zapisać w dowolnym momencie (bez czekania na zebranie się całej grupy) oraz to, że całość zajęć (nie licząc praktyk zawodowych) odbywają się online na specjalnie przygotowanej dla studentów platformie. Zarówno studia podyplomowe z surdopedagogiki, jak i tyflopedagogiki trwają po 3 semestry, a każdy student ma obowiązek zaliczenia 380 godzin zajęć (w tym 120 godzin praktyk zawodowych). Studia prowadzone są zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po zakończeniu kształcenia każdy absolwent otrzymuje stosowną dokumentację (zaświadczenie i dyplom ukończenia studiów podyplomowych z wybranego kierunku), co umożliwia podjęcie pracy w wymarzonym zawodzie.