Technika w szkole podstawowej i jej rola w rozwoju dzieci

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do sprawnego funkcjonowania we wciąż zmieniającym się świecie. Ważne więc jest zrozumienie przez niego otaczającej go rzeczywistości i zasad jej działania a także – zdobycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i realizowania wyznaczonych zadań. Bardzo pomagają w tym zajęcia techniczne

Technika – przedmiot, który rozwija

W miarę rozwoju technologicznego coraz większą rolę odgrywa dobre przygotowanie techniczne – umożliwia ono bezpieczne i skuteczne korzystanie z rozwiązań technicznych, z którymi uczniowie stykają się w codziennym życiu. Dodatkowo, zajęcia techniczne wpływają znacząco na rozwój kreatywności i umiejętność samodzielnego tworzenia różnych konstrukcji zgodnie z założonym wcześniej planem – co przekłada się na rozwinięcie cech niezbędnych niemal w każdym zawodzie.

Podczas nauki uczniowie nabywają umiejętności analizowania najbliższego otoczenia od strony zastosowanych w nim rozwiązań technicznych, poznają je i zdobywają możliwość ich stosowania w codziennym życiu. Ma to za zadanie wykształcenie w uczniach umiejętności realizacji praktycznych działań technicznych – to poprzez ich wykonywanie młodzi ludzie uczą się dostrzegać w swoim otoczeniu elementy środowiska technicznego i zdobywają wiedzę na temat ich funkcjonowania. Podstawy mechaniki to rozwijanie wyobraźni, planowania i myślenia logicznego w jednym – a tak znaczącym – przedmiocie.

Studia podyplomowe - Nauczanie techniki

Kto może nauczać techniki?

Nauczanie tego przedmiotu jest wyzwaniem dla każdego nauczyciela, który pragnie praktycznie rozwijać ciekawość wśród najmłodszych. Aby móc to robić, niezbędne są następujące kwalifikacje:

  • studia minimum I stopnia na kierunku zgodnym z przedmiotem: technika oraz przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia minimum I stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu: technika, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub
  • studia minimum I stopnia na kierunku innym niż wymienione powyżej, studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu: technika, oraz przygotowanie pedagogiczne.

Jak widać, nie tylko osoby z technicznym wykształceniem mogą wprowadzać w świat techniki szkolną młodzież – jeżeli posiadasz zacięcie techniczne lub chęci do prowadzenia takich zajęć, rozwiązaniem jest ukończenie studiów podyplomowych technika. Kierunek Nauczanie techniki przygotowuje pedagogów do pracy w szkołach, prowadzenie zajęć z techniki, wskazuje również odpowiednią metodykę nauczania. 

Studia przeznaczone są również dla tych nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje doświadczenie i potencjał, oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli. Nauczanie kolejnego przedmiotu to szansa rozwoju również dla pedagogów.