Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/673/studia/podyplomowe/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/src-BlogWczesnWspom

Wiele osób mimo ukończenia studiów wyższych dodatkowo się dokształca. Popularne są kursy zawodowe, które można szybko skończyć. Jednak można też ukończyć uczelnię w szybki sposób na studiach podyplomowych. Dużo interesujących kierunków posiada Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Można zapisać się na kierunki pedagogiczne, edukacyjne czy nauczyć się wyceny nieruchomości w dwa semestry. Ostatnio bardzo popularnym kierunkiem jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Choć nie jest to kierunek dla wszystkich osób.

Nauczyciele, psychologowie, a nawet fizjoterapeuci odniosą wiele pożytku z takich studiów podyplomowych. Dlatego też właśnie do tak specjalistycznej grupy kierowane są studia na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Żeby się na nie zapisać w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego trzeba najpierw ukończyć studia na kierunku psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna. Można też być absolwentem fizjoterapii, terapii pedagogicznej lub rehabilitacji ruchowej. Również uprawnienia nauczyciela logopedy będą wystarczające, aby móc zapisać się na ten kierunek.

Dlaczego warto go ukończyć? Otóż mając świadectwo ukończenia tego kierunku można pracować nie tylko w szkołach i przedszkolach, ale też w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, czy w ośrodkach wczesnej interwencji, a także w placówkach specjalnych, integracyjnych. Można też znaleźć zatrudnienie w instytucjach niepublicznych, jak na przykład ośrodki, stowarzyszenia i fundacje. Pracować można też w poradniach psychologicznych lub jako psycholog szkolny.

Sporo osób zastanawia się jak pogodzić dodatkowe studia z pracą zawodową. W tym wypadku nie będzie żadnego problemu, ponieważ Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego realizuje zajęcia metodą e-learning. Oznacza to, że zapisujemy się na studia przez Internet, a potem w ten sam sposób się na nich uczymy i zdajemy egzaminy. Taka nauka jest wygodna, ponieważ pozwala na dopasowanie zajęć na uczelni do już istniejącego grafiku pracy. Ponadto uczelnia spełnia wymagania MEN i MNiSW, a więc wydawane przez nią świadectwo ukończenia studiów podyplomowych będzie akceptowane w każdym zakładzie pracy. Studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.