Wychowanie do życia w rodzinie – czy popularny WDŻ dalej wzbudza kontrowersje?

wychowanie do życia w rodzinie - kwalifikacje dla nauczycieli

Według różnych rankingów i badań, Polska wciąż jest krajem, w którym rodzina stanowi jedną z najważniejszych wartości. Pozytywne relacje w domu rodzinnym są dla dzieci i młodzieży podstawowym wyznacznikiem poziomu szczęścia. I choć to głównie udane życie małżeńskie rodziców ma ogromny wpływ na postrzeganie tego obszaru przez uczniów wkraczających w dorosłość, ważną misję merytoryczną realizuje wychowanie do życia w rodzinie. Kontrowersyjny WDŻ to przedmiot, który realizowany jest przez wykwalifikowanych nauczycieli w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych. Jak postrzegany jest aktualnie ten przedmiot i jakie zagadnienia porusza?

Przedmiot WDŻ w polskich szkołach

Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot, który funkcjonuje w polskim szkolnictwie od wielu lat realizując założenia art. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 1993 r. O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Zajęcia zostały stworzone, aby zwiększyć świadomość uczniów odnośnie różnorodnych zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak coraz większa liczba rozwodów czy samotnych matek. Rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół od wielu lat dostrzegają społeczną misję w realizacji przedmiotu WDŻ, który Rozporządzeniem MEN z 2017 r. po raz pierwszy objął uczniów IV klasy szkoły podstawowej.

wychownie do życia w rodzinie - studia podyplomowe

Kontrowersje wokół Wychowania do życia w rodzinie

Przedmiot WDŻ jako jeden z nielicznych pojawiający się w programie nauczania wzbudzał i nadal wzbudza pewne kontrowersje i wiele obaw wśród rodziców. Jednym z najważniejszych powodów jest pojawianie się treści związanych z seksualnością człowieka, a także jego rozwojem w aspekcie psychicznym, fizycznym, społecznym, emocjonalnym czy duchowym.

Program nauczania realizowany jest w oparciu o sześć działów tematycznych poruszających zagadnienia w sferze:

  • rodziny,
  • dojrzewania,
  • seksualności człowieka,
  • życia jako fundamentalnej wartości,
  • płodności.

Część zajęć została zaplanowana w taki sposób, aby nauczyciel mógł realizować lekcje z podziałem na chłopców i dziewczęta. Jednopłciowe grupy mają pozwolić otworzyć się na różne osobiste problemy, a także bardziej swobodnie poruszać tematy bardziej intymne.

Czy WDŻ jest obowiązkowy?

To właśnie program oraz zawarte w nim zagadnienia światopoglądowe wzbudzają najwięcej emocji wśród rodziców, którzy w przypadku wątpliwości mają prawo wypisać swoje dzieci. Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot nieobowiązkowy dla uczniów, którzy w przypadku osiągnięcia pełnoletniości mogą samodzielnie podjąć decyzję o swoim uczestnictwie.

Studia podyplomowe - Nauczanie matematyki

WDŻ na świadectwie

Wychowanie do życia w rodzinie to przedmiot, który nie podlega ocenie i nie ma wpływu na ukończenie szkoły czy promocje ucznia do kolejnej klasy. Na świadectwie nie widnieje więc żadna ocena z zajęć – nauczyciele mogą jedynie odnotować udział ucznia.

Wychowanie do życia w rodzinie studia podyplomowe

Lekcje z WDŻ mogą być prowadzone tylko przez nauczycieli, którzy spełniają wymogi pod kątem posiadanych kwalifikacji. Według aktualnych przepisów, zajęcia może prowadzić nauczyciel, który posiada przygotowanie pedagogiczne, a także jest absolwentem studiów z obszaru nauk o rodzinie. W przypadku ukończenia innych studiów, nauczyciele mają możliwość uzupełnienia swoich kwalifikacji o studia podyplomowe z obszaru wychowania do życia w rodzinie. Aspirujący nauczyciele WDŻ mogą ukończyć kierunek Nauczanie wychowania do życia w rodzinie (wdż) i etyki oferowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego.

Więcej informacji o programie kształcenia znaleźć można na stronie oferty: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/54352536.