Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z oligofrenopedagogiką

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/122/studia/podyplomowe/edukacja-wczesnoszkolna-i-przedszkolna/src-BlogEdukWczes

Ostatnie lata w Polsce to prawdziwy rozkwit branży edukacyjnej oraz zwrócenie uwagi na mnóstwo problemów z jakimi w swoim codziennym życiu borykają się przedstawiciele zawodu nauczyciela. Mimo niedogodności, szacuje się, że większość nauczycieli jest bardzo zadowolona ze swojej pracy oraz przebiegu kariery zawodowej, a sam zawód nauczyciela jest bardzo ceniony oraz uznawany za jeden z najbardziej wartościowych zawodów w kraju.

W ostatnim czasie wiele ofert pracy wymaga ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z oligofrenopedagogiką. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego można odnaleźć dedykowane dla takich osób studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), które uprawniają do zdobycia uprawień do nauczania w placówkach przedszkolnych oraz w klasach szkolnych o profilu integracyjnym oraz pozwalają uzyskać kwalifikacje pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga i nauczyciela wspomagającego. Dzięki temu możliwe jest rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela i owocnej kariery w branży oświatowej.

Nauka na tym kierunku w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego obejmuje 3 semestry (412 godzin nauki, w tym 120h praktyk zawodowych w placówce o charakterze zgodnym z kształceniem) i realizowana jest w formie zajęć e-learningowym. Całość kształcenia, oprócz wspomnianych wcześniej praktyk odbywa się wyłącznie przez internet i obejmuje wytężoną pracę studenta z wykorzystaniem nowoczesnej platformy, na której umieszczane są wytyczne względem nauki, prezentacje, wykłady, ćwiczenia, testy sprawdzające oraz literatura przedmiotowa do każdego modułu kształcenia. Studia tego typu posiadają patronat MEN oraz MNiSW oraz certyfikat ISO. Wszystko to sprawia, że kierunek oligofrenopedagogika cieszy się zasłużoną popularnością oraz stanowi doskonała alternatywę dla typowych studiów zaocznych prowadzonych przez inne podmioty. Każdy uczestnik ma gwarancję wysokiej jakości kształcenia, możliwość rozłożenia opłat za studia na dogodne 3 raty oraz po zakończeniu nauki otrzymuje stosowną dokumentację potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji na druku MEN.