Design thinking w edukacji – jak wykorzystać metodę na lekcjach?

studia podyplomowe nauczanie biznesu i zarządzania

Aby zainteresować uczniów zagadnieniami poruszanymi na lekcjach, wymagane jest kreatywne i innowacyjne podejście. Prowadzisz zajęcia z podstaw przedsiębiorczości lub uczysz w szkole nowego przedmiotu biznes i zarządzanie? Jeśli szukasz ciekawych pomysłów na to, jak urozmaicić prowadzone zajęcia, poznaj design thinking w edukacji. Czym jest i dlaczego warto wykorzystać tę metodę podczas zajęć z tego zakresu?

Czym jest design thinking?

Jako nauczyciel z pewnością wielokrotnie spotykasz się z anglojęzycznymi terminami, które dotyczą różnych innowacyjnych strategii i metod nauczania. Warto więc przyjrzeć się metodzie, która w polskim środowisku wzbudza zainteresowanie dopiero w ostatnich latach, podczas gdy jej narodziny przypadają na połowę XX wieku. Czym jest design thinking

To metoda pochodząca z najlepszych ośrodków uniwersytecko-biznesowych, która narodziła się na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda. Jest ona efektem poszukiwania sposobu metody dotarcia do źródeł pomysłowości i kreatywności każdego człowieka, które w trakcie procesu edukacji są pozbawione swojej pierwotnej mocy. Design thinking to metoda oraz proces rozwiązywania problemów, która ma wiele wspólnych elementów ze sztuką. Jej głównym zadaniem jest poszukiwanie różnorodnych narzędzi, dzięki którym uczniowie wielopoziomowo i wielopłaszczyznowo kształtują swoją osobowość oraz rozwijają obszary poznawcze.

CHCESZ ZDOBYĆ KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA NOWEGO PRZEDMIOTU BIZNES I ZARZĄDZANIE? ZAPISZ SIĘ NA PEDAGOGICZNE STUDIA PODYPLOMOWE

Design thinking w edukacji – podstawowe zasady

Procesowi design thinking w edukacji towarzyszy kilka podstawowych zasad. Należy do nich przede wszystkim:

  • otwartość na zmianę,
  • współpraca zespołowa,
  • koncentracja na odbiorcy,
  • wykorzystanie różnorodność umiejętności zespołu,
  • nauka przez doświadczanie.

Zasady te znajdą swoje zastosowanie właśnie na zajęciach z zakresu przedsiębiorczości, w tym w trakcie lekcji z przedmiotu biznes i zarządzanie, który we wrześniu 2023 roku zastąpił przedmiot podstawy przedsiębiorczości. Dzięki tej metodzie rozwiniesz wśród uczniów umiejętności tworzenia nowych rozwiązań, które przydadzą się m.in. do prowadzenia własnego biznesu. 

design thinking w edukacji

Design thinking w szkole – 5 podstawowych etapów procesu

Metoda design thinking w szkole jest ustrukturyzowanym procesem, który realizowany jest etapami:

  1. Empatia – każdą lekcję lub projekt warto rozpocząć od ćwiczeń, dzięki którym Twoi uczniowie zrozumieją potrzeby i problemy innych ludzi. Możesz na tym etapie zachęcać ich do prowadzenia własnych obserwacji i badań, a także wywiadów, dzięki którym lepiej zrozumieją swoją grupę docelową.
  1. Definiowanie wyzwania – na tym etapie warto pomóc uczniom formułować wyzwania i potrzeby użytkowników na podstawie zebranych informacji. Taka analiza pozwoli zawęzić działania do jednego zadania, które będzie stanowiło wyzwanie projektu.
  1. Tworzenie pomysłów – podstawą metody design thinkingu na tym etapie jest organizowanie burzy mózgów, a także wdrażanie kreatywnych technik generowania pomysłów. Dzięki temu nauczysz uczniów nieszablonowego myślenia.
  1. Prototypowanie – zachęcaj uczniów do tworzenia prototypów rozwiązań. Mogą być to zarówno proste rysunki, jak również bardziej rozbudowane modele – utworzone np. z przyborów szkolnych. Twoi uczniowie nauczą się dzięki temu szybko testować swoje pomysły i analizować ich funkcjonalność. 
  1. Testowanie – na końcu uczniowie powinni testować swoje prototypy rozwiązań. Najważniejsze jest zebranie feedbacku i modyfikowanie wymyślonego pomysłu. Uczniowie zrozumieją dzięki temu, że informacja zwrotna – nawet ta zła – nie jest krytyką, a źródłem bardzo cennych informacji.
Sprawdź studia pedagogiczne

Chcesz wykorzystać design thinking na zajęciach? Zdobądź kwalifikacje do prowadzenia lekcji

Jak widać design thinking to metoda, która świetnie sprawdzi się podczas zajęć z zakresu przedsiębiorczości, czyli obszaru wymagającego od uczniów kreatywnego podejścia do tworzenia różnych rozwiązań. Jeśli chcesz uporządkować swoją wiedzę oraz zdobyć cenne umiejętności, zapisz się na Studia podyplomowe „Nauczanie przedsiębiorczości”

Warto zaznaczyć, że od września 2023 roku w szkołach podstawowych przedmiot podstawy przedsiębiorczości został zastąpiony nowym przedmiotem – biznes i zarządzanie. Jeśli chcesz mieć możliwość uzyskania kwalifikacji do prowadzenia tego przedmiotu, zapisz się na studia podyplomowe Nauczanie biznesu i zarządzania. Spełniając dodatkowe warunki (m.in. te dotyczące posiadania przygotowania pedagogicznego), możesz zdobyć uprawnienia do nauczania tego przedmiotu.