Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/630/studia/podyplomowe/edukacja-i-rehabilitacja-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-oligofrenopedagogika/src-BlogOligofrenoped

Studia podyplomowe to zwłaszcza dla nauczycieli świetny sposób na szybkie, ale efektywne podniesienie kwalifikacji zawodowych. W pracy nauczyciele codziennie stają przed nowymi wyzwaniami. Zmiany w programie nauczania, zmiany w lekturach i książkach, na podstawie których prowadzone są lekcje czy też zmiany w wymaganiach dotyczących wykształcenia, to nie jedyne okoliczności z jakimi musi mierzyć się ta grupa zawodowa. Część osób musi podjąć naukę, aby dostosować się do nowych wymagań Ministra Edukacji Narodowej, ale są też osoby, które chcą się uczyć, aby móc pomagać jeszcze lepiej dzieciom i młodzieży.

Bardzo dużo osób podejmuje studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Szczecinie, choć nie tylko w formie stacjonarnej. Ten kierunek dostępny jest też online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Dlaczego akurat on cieszy się zainteresowaniem? Niestety z roku na rok przybywa dzieci i młodzieży, które mają stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną. Im szybciej zostanie ona wykryta, tym szybciej można zacząć rehabilitację, a zatem pomóc dziecku rozwijać się jak najlepiej. Wiedzę z tego zakresu powinni mieć nawet pracownicy żłobków, ponieważ jeśli na tym etapie rozwoju dziecka wykryje się zaburzenia i zacznie rehabilitację, to dziecko ma szansę na prawidłowy rozwój. Niestety u wielu osób zostaje ona stwierdzona o wiele później, a przez to rehabilitacja i edukacja są trudniejsze. Nauczyciele, którzy mają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki z powodzeniem mogą pracować w przedszkolach, szkołach podstawowych czy ponadpodstawowych i być wsparciem dla nauczycieli przedmiotowych, albo samodzielnie nauczać przedmiotów szkolnych, jeśli mają takie uprawnienia.

Mimo, że nauka w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego odbywa się online to studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dlatego można powiedzieć, że każdy nauczyciel, a nawet kandydat na nauczyciela z takim wykształceniem bez trudu znajdzie pracę w zawodzie. Taką naukę można też łatwo pogodzić z pracą nauczyciela czy też pracą wykonywaną w innym zawodzie. Można uczyć się w określonym przez siebie czasie i tempie. Oczywiście każdy kierunek ma ustalony program oraz liczbę godzi nauki odgórnie, ale to student układa sobie plan realizacji zajęć.