Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/694/studia/podyplomowe/edukacja-i-terapia-osob-ze-spektrum-autyzmu-z-elementami-integracji-sensorycznej-dla-pedagogow-specjalnych/src-BlogSpektrumAutyzm

W wielu zawodach trzeba regularnie poszerzać swoją wiedzę. Pedagodzy i nauczyciele muszą cały czas się rozwijać, aby móc doskonalić swoje metody nauczania. Jednakże zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych może być też wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej, aby móc objąć nowe stanowisko pracy. To właśnie MEN odpowiada za nauczycieli i pedagogów pracujących w placówkach oświatowych, a więc do jego wymagań muszą się dostosować osoby pracujące w tych zawodach. Co to oznacza? Między innymi konieczność zdobywania nowych kwalifikacji przez studia, w tym studia podyplomowe. Nawet osoby, które już ukończyły studia wyższe w zawodzie, ale chcą objąć bardziej specjalistyczne stanowisko pracy muszą się nadal dokształcać.

Wbrew pozorom nauczyciele i pedagodzy bardzo często korzystają ze studiów podyplomowych, dzięki którym mogą zdobywać wiedzę i umiejętności potrzebne do jeszcze lepszego wykonywania pracy, ale też, aby uzyskać możliwość awansu czy zmiany stanowiska pracy. Pedagodzy specjalni, którzy chcą pracować w bardziej specjalistycznej dziedzinie, jak na przykład w edukacji i przy terapii osób ze spektrum autyzmu, muszą mieć właśnie z tej dziedziny osobne kwalifikacje. Oznacza to, że każdy pedagog jest zobligowany do nabywania nowej wiedzy, potwierdzonej świadectwem albo dyplomem, aby móc pracować w wybranej przez siebie dziedzinie.

Jak spełnić wymagania stawiane przez MEN? Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego mogą być odpowiedzią na to pytanie. Nie tak dawno można było zapisać się na studia podyplomowe Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej dla pedagogów specjalnych w Warszawie. Osoby, które nie miały takiej możliwości mogą obecnie zapisać się na ten sam kierunek studiów metodą e-learning. Oznacza to wygodne studia przez Internet. Na stronie uczelni wystarczy wybrać kierunek, zapisać się i po dopełnieniu formalności można już rozpocząć naukę.

Na tej uczelni studia są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu swojego kierunku otrzymamy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem MNiSW. Warto wiedzieć, że nie ma na nim adnotacji, o tym, że były to studia online.