Gerontologia – czy warto specjalizować się w opiece nad seniorami?

gerontologia studia podyplomowe

Praca w placówkach opiekuńczych dla seniorów to bardzo ważna społecznie funkcja i pewnego rodzaju misja, którą odnajduje w sobie coraz więcej osób. Jeśli czujesz, że masz w sobie predyspozycje do pracy w takim charakterze i chcesz poprowadzić swoją ścieżkę zawodową w kierunku pomocy seniorom studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną to propozycja idealna dla Ciebie. Jednym z przedmiotów jest gerontologia – czym dokładnie jest? Sprawdźmy!

Co to jest gerontologia? Definicja i zakres 

Niespełna 10 milionów mieszkańców naszego kraju to osoby w wieku powyżej 60. roku życia, a liczba ta nieustannie rośnie. Podobnie jak zapotrzebowanie na usługi specjalistów, którzy posiadają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowej opieki. O podjęciu pracy w zawodzie, a także o nad tym co to jest gerontologia, myśli coraz większa grupa osób.

Jeśli chodzi o gerontologię, definicja wskazuje, że jest to nauka o biologicznych przyczynach i skutkach starzenia się, analizująca zarówno procesy fizykochemiczne będące przyczyną starzenia się komórek, jak również całego ciała. Gerontologia bada również procesy psychiczne, które są podłożem tzw. starczych zmian, a także szuka metod na profilaktykę patologicznych stanów. Jednym z najważniejszych działów gerontologii jest geriatria, która analizuje sposoby leczenia chorób dotykających osób w podeszłym wieku.

Sprawdź studia pedagogiczne

Gerontologia – Polska i kondycja opieki geriatrycznej 

Według badań liczba ludności naszego kraju spadła w ciągu 10 lat o prawie pół miliona. Z tego powodu Polska jako społeczeństwo postarzało się średnio o 4 lata. Takie zjawisko wpływa na nieustannie powiększającą się grupę osób starszych wymagających profesjonalnej opieki. 

Jak się jednak okazuje, polska geriatria notuje ogromne braki personalne. Szacuje się, że na niespełna 10 milionów osób starszych przypada około 500 lekarzy geriatrii. Duże zapotrzebowanie na specjalistów odnotowują także placówki opiekuńcze dla seniorów. Sytuacja ta jest świetną okazją dla Ciebie, jeśli chcesz poprowadzić swoją zawodową ścieżkę w tym kierunku. Po uzyskaniu odpowiedniego przygotowania do pracy nie będziesz długo czekać na zatrudnienie, ani martwić się o atrakcyjne wynagrodzenie.

Miejsca pracy po studiach – Polska i zagranica

Gerontologia społeczna to przedmiot, który zrealizujesz zapisując się na studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną” dostępne na naszej Uczelni. Zdobywając wykształcenie pedagogiczne oraz wiedzę z zakresu gerontologii możesz podjąć pracę związaną z opieką nad osobami starszymi w wielu różnych placówkach. Duże zapotrzebowanie wykazują zarówno polskie, jak i zagraniczne:

  • domy pomocy społecznej,
  • kluby seniora,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • ośrodki wsparcia dziennego,
  • placówki kulturalno-oświatowe realizujące zajęcia dla osób starszych.
gerontologia

W tych miejscach wykorzystasz wiedzę z zakresu gerontologii społecznej, czyli nauki łączącej psychologiczne, medyczne i biologiczne czynniki procesu starzenia. 

Jakie cechy należy posiadać, aby być dobrym opiekunem?

Choć wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych dostępnych na naszej Uczelni okaże się niezbędna do realizowania zadań, bardzo ważne są także naturalne predyspozycje. Na stanowisko opiekuna osób starszych poszukiwane są osoby:

  • empatyczne,
  • uczciwe,
  • wrażliwe,
  • odporne na stres,
  • cierpliwe.

Bardzo ważną cechą jest również wyrozumiałość, która pozwoli utrzymać pozytywny kontakt między Tobą a seniorem. 

Jak widać praca w zakresie opieki nad osobami starszymi to przyszłościowy kierunek zawodowego rozwoju. Wykonaj bardzo ważny krok, aby zdobyć przygotowanie do pracy, zapisując się na studia podyplomowe “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną”.