Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci Białystok

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/506/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-diagnoza-i-terapia-dzieci/src-BlogIntSens

W dzisiejszych czasach w szkołach i przedszkolach można spotkać naprawdę dużo dzieci, które borykają się z różnymi trudnościami, problemami, dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju. Dlatego nauczyciele, wychowawcy i osoby biorące czynny udział w procesie nauki, wychowania i opieki, nieustannie pragną podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę oraz umiejętności potrzebne do efektywniejszej pracy z podopiecznymi. Kompetencje zawodowe można poszerzyć poprzez zapisanie się na studia podyplomowe. W tym przypadku często wybieranym kierunkiem studiów podyplomowych jest integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci.

Jest to kierunek dostosowany do zadań realizowanych przez terapeutę specjalizującego się w SI. Polega na aktywowaniu zmysłów dotyku, równowagi i czucia ciała. Ich prawidłowe zintegrowanie odpowiada za rozwój i właściwe działanie innych zmysłów i umiejętności. Wszelkie zaburzenia związane z integracją sensoryczną mają miejsce, kiedy mózg nie potrafi odpowiednio przetworzyć bodźców zmysłowych, które do niego docierają. W takiej sytuacji dzieci mają mniejsze lub większe trudności z planowaniem swojego działania i wykonywaniem nawet najprostszych czynności. Mogą także być nadmiernie ruchliwe i mogą mieć kłopoty z koncentracją uwagi.

Studia z tego zakresu możemy ukończyć np. w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. W ofercie uczelni znajdziemy wspomniany wcześniej kierunek: integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci w Białymstoku lub metodą online/samokształcenia. Jest to bardzo pożądany kierunek studiów podyplomowych adresowany do pedagogów, psychologów, nauczycieli i logopedów, a także innych osób, które posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Warto podkreślić, że program jest realizowany w oparciu o aktualne Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci rozpoczynający naukę mają przed sobą trzy semestry, które podzielono na 360 godzin zajęć teoretycznych realizowanych online, a także 60 godzin praktyk.

Wykwalifikowani terapeuci SI z pewnością łatwo znajdą zatrudnienie w różnych przedszkolach, żłobkach, ośrodkach specjalizujących się w prowadzeniu zajęć z integracji sensorycznej, a także w klubach malucha. Absolwenci mogą podjąć naukę w wybranym przez siebie czasie, bez konieczności przestrzegania z góry narzuconego planu. W trakcie studiów zostaną oni zaopatrzeni w wiedzę i umiejętności, które dotyczą diagnozy psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, a także przebiegu procesu diagnozy integracji sensorycznej.