Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/510/studia/podyplomowe/integracja-sensoryczna-z-elementami-terapii-behawioralnej/src-BlogIntSens

Każdy pedagog czy nauczyciel codziennie zmaga się z wieloma zadaniami. Jednak największym problemem w tej pracy jest pomaganie dzieciom w rozwoju wedle ich potrzeb. Niestety nawet bardzo małe dzieci mogą przejawiać opóźnienie w rozwoju czy też być diagnozowane z ADHD, autyzmem czy zaburzeniami integracji sensorycznej. Z takimi dziećmi pracuje się w inny sposób, aby można było jednocześnie prowadzić terapię, która pomoże im funkcjonować w społeczeństwie, ale też uczyć, ponieważ dzieci muszą nabywać wiedzy stosownie do etapu nauki, na jakim są. Dlatego też wielu nauczycieli czy pedagogów zapisuje się na coraz to nowsze kursy i studia podyplomowe, aby móc pracować również z dziećmi, które potrzebują więcej uwagi lub specjalnego traktowania.
Jednym z kierunków studiów, który jest chętnie wybierany są studia podyplomowe Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej online. Dedykowane są one osobom, które już pracują w zawodzie pedagoga, nauczyciela, pedagoga specjalnego, psychologa czy nawet terapeuty, logopedy i fizjoterapeuty. Jednak wiele pożytku mogą z nich odnieść również osoby, które w przyszłości chcą podjąć pracę w placówkach integracyjnych czy specjalnych.

Studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej są dostępne w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Jest to uczelnia, która działa od 20 lat i oferuje studia online. Uczelnia spełnia wymagania MEN i MNiSW, a nawet ma wydany certyfikat ISO poświadczający wysoką jakość jej usług. Oprócz tego kierunku można znaleźć tu wiele innych kierunków odpowiadającym nauczycielom i pedagogom.

Studia w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego są prowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ich ukończeniu, czyli zdaniu stosownego egzaminu oraz zaliczeniu z wynikiem pozytywnym praktyk zawodowych, otrzymuje się uprawnienia terapeuty integracji sensorycznej i terapeuty behawioralnego. Można więc pracować w placówkach oświatowych, w tym w przedszkolach, szkołach czy ośrodkach pomocy rodzinie czy nawet otworzyć swój własny gabinet terapeutyczny. Także niepubliczne kluby malucha czy ośrodki edukacyjne chętnie zatrudniają osoby posiadające takie kwalifikacje zawodowe.