Jak szybko zdobyć uprawnienia pedagogiczne?

Każdy realnie patrzący na scenariusz zajęć czy konspekt dobrze wie, że im mniej tym lepiej. Małymi kroczkami czasami można więcej osiągnąć i dojść do celu – dr Magdalena Malik.

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/614/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne-dla-nauczycieli-przedmiotow-lub-zajec-prowadzonych-w-szkole-podstawowej-albo-ponadpodstawowej/src-BlogStudiaPedagogiczne

Jak szybko zdobyć uprawnienia pedagogiczne? Przygotowanie pedagogiczne jest podstawą w pracy nauczyciela. Kwalifikacje można zdobyć przez ukończenie studiów podyplomowych z ww. zakresu. Ich zaletą jest szybki proces nauki oraz wysoka jakość kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy. Jest kilka uczelni, które oferują 3-semestralne studia podyplomowe. Jednak, jeśli zależy Ci, aby szybko zdobyć uprawnienia to odpowiednią formą są podyplomowe studia w wersji online.

Przed zapisaniem się na studia warto jednak pamiętać o kilku ważnych aspektach, które mogą zaważyć na możliwości przyszłego zatrudnienia w szkole. W pierwszej kolejności należy zweryfikować uczelnię prowadzącą kształcenie, czas trwania kierunku oraz podstawę prawną w oparciu o jaką prowadzone są studia.

Gdzie w takim razie warto zapisać się na studia podyplomowe? Do renomowanej uczelni, takiej jak Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Realizuje ona studia podyplomowe, z wykorzystaniem m.in.: metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z aktualnymi przepisami tj. rozporządzeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest wpisana do ewidencji uczelni wyższych POLON pod numerem 208. Dodatkowo przyszli słuchacze mają do wyboru, aż cztery kierunki studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego (wśród nich Przygotowanie Pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej albo ponadpodstawowej, a każdy z nich trwa trzy semestry i pozwala na uzyskanie kwalifikacji do nauczania na różnych etapach kształcenia oraz w różnych specjalizacjach zgodnie z aktualnymi przepisami.

Kształcenie odbywa się poprzez e-learning i samokształcenie — co dodatkowo daje każdemu słuchaczowi możliwość realizacji materiału w dogodnym czasie i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób czynnych zawodowo. Można zacząć naukę zaraz po zapisaniu się na studia, bez czekania aż zbierze się grupa czy zacznie semestr nauki. To już przyspiesza zajęcia. Sami decydujemy, ile czasu dziennie czy tygodniowo poświęcimy na naukę, więc w zasadzie możemy studia ukończyć szybciej niż w 3 semestry nauki stacjonarnej. Tylko od nas zależy, ile czasu zajmie nam nauka na nowym kierunku.