Ile zarabia nauczyciel mianowany?

nauczyciel mianowany zarobki

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 czerwca 2023

Nauczyciel to wymagające stanowisko przede wszystkim z uwagi na obszerny zakres obowiązków dotyczący kształcenia i wychowania uczniów. Droga do uzyskania odpowiednich kwalifikacji również wymaga kilku lat nauki, a osiągnięcie kolejnych stopni zawodowych spełnienia określonych wymagań. Awans oznacza jednak nie tylko możliwość rozwoju zawodowego, ale wpływa na wyższe wynagrodzenie za pracę. Ile zarabia nauczyciel mianowany i co należy zrobić, aby nim zostać?

Przygotowanie pedagogiczne studia podyplomowe

Bez względu na nauczany przedmiot oraz poziom edukacyjny, nauczyciele, aby uzyskać możliwość podjęcia zatrudnienia w takim charakterze w jednej ze szkół, muszą najpierw zdobyć odpowiednie uprawnienia pedagogiczne. Oprócz ukończenia studiów wyższych adekwatnych do nauczanego przedmiotu lub kwalifikacyjnych studiów podyplomowych, niezbędna jest realizacja przygotowania pedagogicznego, czyli zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki szczegółowej (ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych ustalona jest w odpowiednim rozporządzeniu).

Wymogi dotyczące uprawnień możesz spełnić wraz z Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego realizując jeden z kierunków znajdujący się w bogatej ofercie studiów podyplomowych online dla nauczycieli.

Nauczyciel mianowany – co to znaczy?

Polski system edukacji przewiduje kilka stopni zawodowych charakterystycznych dla profesji nauczyciela. Choć ich nazwy funkcjonują niezmiennie od wielu lat, wciąż wiele osób zastanawia się co to znaczy nauczyciel mianowany. Termin ten używany jest w odniesieniu do drugiego z trzech stopni możliwych do uzyskania w ramach awansu zawodowego na stanowisku nauczyciela.

przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieliAwans zawodowy nauczyciela mianowanego

Pierwszym etapem pracy jest stanowisko nauczyciela początkującego (do niedawna był to nauczyciel stażysta oraz nauczyciel kontraktowy), który następnie awansuje na nauczyciela mianowanego. Pokonanie każdego szczebla w karierze możliwe jest tylko w przypadku spełnionych określonych warunków. Nie inaczej jest w przypadku awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE I ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA PEDAGOGICZNE

Według przepisów, które weszły w życie od 1 września 2022 roku, osoba ubiegająca się o stopień nauczyciela mianowanego:

  • posiada status nauczyciela początkowego,
  • odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat oraz 9 miesięcy (bądź w skróconym wymiarze do 2 lat i 9 miesięcy) pod okiem przydzielonego mentora,
  • uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowania do zawodu,
  • w ostatnim roku przygotowania do zawodu prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły,
  • przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Czym jest awans zawodowy nauczyciela?

Awans zawodowy nauczyciela jest procesem, w ramach którego pracownik przechodzi przez kolejne stopnie zawodowe. Każdy z nich pozwala zdobyć nie tylko większe kompetencje, ale generuje również szerszy zakres obowiązków. Wraz ze wzrostem odpowiedzialności rośnie jednak wynagrodzenie nauczyciela, co jest jedną z głównych motywacji osób pełniących tę funkcję w szkole.

Ile zarabia nauczyciel mianowany?

Na wypłatę nauczyciela wpływa pensja zasadnicza oraz wiele dodatków – m.in. za wysługę lat, nagrody czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego zapewnia średnie wynagrodzenie na poziomie około 5733,43 zł brutto.

Jak zdobyć przygotowanie pedagogiczne? Studia podyplomowe na WSKZ

Uzyskanie uprawnień pedagogicznych niezbędnych do rozpoczęcia kariery jako nauczyciel jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystko dzięki propozycji Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która posiada w swojej ofercie studia podyplomowe online dla nauczycieli. Więcej informacji o tym, jak przebiega nauka przeczytasz w naszym artykule „Jak wyglądają studia online?”.