Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Obecnie bardzo dużą wagę przykłada się do wykształcenia. W niektórych zawodach wystarczy mieć po prostu duży zakres wiedzy z danej tematyki oraz praktykę czy doświadczenie zawodowe. Jednak są też zawody, w których wykształcenie regulowane jest przez prawo. Między innymi taką grupą zawodową są nauczyciele, w tym nauczyciele językowi pracujący w przedszkolu. Jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu? Taka osoba także podlega pod wymagania zapisane w Rozporządzeniu MEN z 1 sierpnia 2017 r, które bardzo szczegółowo opisuje wymogi stawiane nauczycielom. Mówiąc w bardzo dużym skrócie wymagane są wykształcenie przedmiotowe i pedagogiczne. Aczkolwiek problematyczne może być to, że nie wszystkie osoby ucząc się kierunku przedmiotowego uczą się także pedagogiki. Takie osoby muszą ukończyć kolejny kierunek lub studia podyplomowe.

Za wystarczające wykształcenie do nauki języka angielskiego uważa się ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana z językiem angielskim. Co ciekawe mogą to być studia II stopnia lub magisterskie ukończone w kraju, gdzie językiem urzędowym jest język angielski. Bardzo często wystarczające są też świadectwa wydane przez placówki państwowe, które potwierdzają wysokie umiejętności językowe. A co z przygotowaniem pedagogicznym i wczesnym nauczaniem języka angielskiego? Tylko na niektórych kierunkach studiów lingwistycznych można zapisać się na specjalizację nauczycielską, choć nie jest powiedziane, że program takich studiów będzie zgodny z wymaganiami MEN. Niestety zawsze trzeba to samodzielnie sprawdzić.

Obecnie Minister Edukacji Narodowej wymaga nauki w ramach przygotowania pedagogicznego przez 270 godzin plus do zrealizowania są praktyki zawodowe w ilości 150 godzin. Dlatego też najczęściej przygotowanie pedagogiczne nauczane jest w ramach studiów podyplomowych, które spełniają te warunki. Podobnie jest także ze wczesnym nauczaniem języka angielskiego. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest jedną ze szkół, która spełnia warunki MEN i oferuje studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego i wczesne nauczanie języka angielskiego. Dużym plusem jest możliwość studiowania online za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Taki model studiów także spełnia wymagania MEN. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego wpisana jest do rejestru szkół wyższych oraz do rejestru placówek szkoleniowych, a ponadto posiada certyfikat ISO. Ważne jest też, że ma 20 lat doświadczenia w nauczaniu, co przekłada się na wspaniale opracowany program nauczania, który faktycznie pomoże nam zyskać wybrany zawód i kwalifikacje zawodowe, ale też da nam potrzebną do jego uprawiania wiedzę. Po ukończeniu studiów otrzymamy stosowne świadectwo.