Jakie studia dla nauczycieli?

Jakie studia dla nauczycieli?

Studia podyplomowe dla nauczycieli dają możliwość nabycia nowych umiejętności i uprawnień. To doskonały wybór dla wszystkich pedagogów, którzy pragną podnieść kwalifikacje nauczyciela lub zdobyć awans zawodowy

Wiele możliwości rozwoju

Nauczyciele mają szerokie perspektywy i wiele możliwości rozwoju, które mogą dopasować zarówno do swoich kompetencji społecznych i zawodowych, jak i indywidualnych potrzeb lub zainteresowań. Podjęcie dalszej edukacji to doskonała inwestycja na wielu poziomach:

  • rozwój zawodowy – możliwość otrzymania awansu,
  • rozwój osobisty – nabywanie nowych umiejętności, 
  • dodatkowe dochody dzięki możliwości dobrania dodatkowych godzin w ramach nowych kwalifikacji,
  • zabezpieczenie na przyszłość – możliwość przekwalifikowania się w przypadku niekorzystnej sytuacji zawodowej (niż demograficzny, zmiany w ustawach, reformy),
  • elastyczność zawodowa – pozwalająca na poradzenie sobie w różnych sytuacjach.

Niezależnie od motywacji, zawsze warto zdobywać nowe umiejętności – nigdy nie jest za późno na poszerzanie wiedzy. Natomiast w przypadku, gdy brakuje czasu na zjazdy i wykłady – zawsze można rozważyć naukę w formie online, która daje możliwość podnoszenia kwalifikacji w dowolnym miejscu i czasie – tak, aby nie kolidowało to z dotychczasowym planem dnia.

Warto pamiętać o tym, że im więcej uprawnień posiada nauczyciel, tym większe ma szanse na to, by uzyskać satysfakcjonującą liczbę godzin w swojej szkole – dyrektorzy preferują znanych sobie nauczycieli tym bardziej, że często trudno jest znaleźć odpowiednio wykwalifikowanego nauczyciela; odchodzą też wszystkie procedury i koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika. 

Jakie studia wybrać?

Nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, mogą wybierać spośród wielu kierunków – zarówno tych związanych z nauczaniem, jak i z uzyskaniem całkiem nowych kwalifikacji. Na rynku jest obecnie bardzo duże zapotrzebowanie na pedagogów, którzy posiadają przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest to więc dobry wybór dla osób, które pragną rozwijać się w tym kierunku. 

Najchętniej wybierane przez nauczycieli są kwalifikacje zdobyte w ramach:

  • przygotowania pedagogicznego,
  • nauczania drugiego przedmiotu,
  • nauczania przedmiotów zawodowych.

Przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne, aby móc pracować jako nauczyciel. Jest to kierunek głównie dla tych osób, które mają już przygotowanie przedmiotowe zdobyte podczas innych studiów i chcą podjąć pracę w szkole. Jest to istotne również dla tych nauczycieli, którzy po zmianach w rozporządzeniu MEiN muszą uzupełnić kwalifikacje, a także dla tych, którzy chcą pracować jako nauczyciele praktycznej nauki zawodu. Program studiów obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, dzięki czemu przyszły pedagog zdobywa warsztat odpowiednich metod i technik nauczania, co pozwala na skuteczną realizację procesu nauczania.

Nauczanie drugiego przedmiotu 

Dla pedagogów, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w ramach nauczania, świetnym wyborem mogą być studia podyplomowe dla nauczycieli, które dają kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu. Główny nacisk jest tu kładziony przede wszystkim na przedmioty specjalistyczne, związane z danym kierunkiem – jest więc to zdobywanie wiedzy merytorycznej, a także metodyki nauczania. Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki, które pozwalają uzyskać kwalifikacje do nauczania matematyki oraz języków obcych – przedmioty te są wykładane już na każdym etapie edukacji, jest więc duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli; tym bardziej, że matematyka jest podstawą do rozwijania umiejętności również w innych dziedzinach, jak np. informatyka, bez której już żadna dziedzina w nowoczesnym świecie nie jest w stanie funkcjonować; podobnie jest z językami obcymi.

Nauczanie dodatkowych przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych to tylko jedna z wielu możliwości, które dają nauczycielom nowe kwalifikacje. W zakresie studiów podyplomowych dla nauczycieli znajdują się kierunki związane również z logopedią, oligofrenopedagogiką czy diagnozą i terapią osób ze spektrum autyzmu, a także wielu innych dziedzin, dzięki którym można osiągnąć satysfakcję i spełnienie zawodowe.