Jakie studia pedagogiczne wybrać

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Wybierając kierunek studiów zawsze trzeba wziąć pod uwagę, czy taka dziedzina nas interesuje na tyle, że studia ukończymy z sukcesem oraz czy znajdziemy po nich pracę w tym zawodzie. Wiele osób wybiera kierunek z myślą o rozpoczęciu pracy zaraz po ukończeniu w wybranym zawodzie. Jednak może się okazać, że przez pięć lat naszych studiów do uzyskania tytułu magistra zmieniło się prawo pracy lub też wymogi ministerstw, co do pracy na takim stanowisku i ukończone studia nie wystarczą. Niestety tak jest w przypadku studiów przedmiotowych, z przedmiotów, których można nauczać w szkołach lub na uczelniach wyższych. Bardzo dużo osób po ukończeniu takich studiów, nawet ze specjalizacją nauczycielską, nie uzyskało wymaganych przez MEN kwalifikacji do pracy w roli nauczyciela. Dlaczego?

Obecnie wymogiem Ministra Edukacji Narodowej zawartym w Rozporządzeniu jest posiadanie przez nauczycieli nie tylko kwalifikacji przedmiotowych, na przykład ukończenia studiów z zakresu matematyki, ale też kwalifikacji pedagogicznych potwierdzonych stosownych dokumentem. Jeśli ktoś nie studiował osobno pedagogiki musi uzyskać teraz takie kwalifikacje, aby podjąć pracę w szkole.

Jakie studia pedagogiczne wybrać? Jeżeli ukończyliśmy już co najmniej I stopień studiów lub też ukończyliśmy studia z tytułem magistra czy inżyniera z powodzeniem można zapisać się na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Dlaczego akurat tutaj? Po pierwsze ta szkoła spełnia wymagania MEN oraz MNiSW w zakresie przygotowywania do pracy w szkolnictwie jako pedagog. Po drugie wpisana jest zarówno do rejestru szkół wyższych jak i instytucji szkoleniowych, co potwierdza jej prawo do nauczania. Oprócz tego Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego posiada certyfikat ISO, poparty 20 letnim doświadczeniem w pracy jako jednostka edukacyjna.

Dla wielu osób największą korzyścią będzie jednak cena studiów oraz dogodna ich forma. Osoby mające status bezrobotnych mogą ubiegać się o dofinansowanie nauki! Można też zapisać się na wiele różnych kierunków od przygotowania pedagogicznego, które jest podstawą do uzyskania możliwości pracy jako nauczyciel po nauczanie drugiego przedmiotu w szkołach. Same studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego trwają 3 semestry, które obejmują wymagane przez MEN 270 godzin nauki oraz 150 godzin praktyk zawodowych do zrealizowania samodzielnie. Na kierunek można zapisać się w każdej chwili, ponieważ są to studia przez platformę e-learningową. Oznacza to też, że uczymy się samodzielnie, w czasie kiedy nam to pasuje. Dzięki temu nauka jest bardziej efektywna, a my możemy też jednocześnie choćby studiować w trybie stacjonarnym czy pracować na pełny etat i nie przeszkodzi nam to w uczeniu się na kolejnym kierunku.