Kiedy nauczyciel ma przygotowanie pedagogiczne?

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Nauczyciele, nazywani też pedagogami pełnią bardzo ważną rolę. Mają nie tylko uczyć konkretnego przedmiotu, ale też kształcić umysły i osobowość młodych ludzi. Aby to robić poprawnie potrzebne jest odpowiednie wykształcenie i praktyka zawodowa. Nawet w przedszkolach obecnie nie zatrudnia się osób z każdym wykształceniem, a jedynie osoby, które mają takie same kwalifikacje zawodowe jak nauczyciel. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat mają zapewniony rozwój i mogą się uczyć w korzystny dla nich sposób.

Jakie powinien mieć wykształcenie nauczyciel? Zawsze wymagania najlepiej jest sprawdzać w aktualnych aktach prawnych. Nauczycieli, którzy zaczęli lub dopiero zaczną staż pracy po 1 sierpnia 2017 roku, obowiązuje Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, wydane przez MEN właśnie tego dnia. Osoby, które wcześniej zaczęły staż również muszą sprawdzić zmiany odpowiednie dla nich. Najważniejszą zmianą dla kandydatów na nauczycieli jest konieczność posiadania odrębnie udokumentowanego przygotowania pedagogicznego.

Kiedy nauczyciel ma przygotowanie pedagogiczne? Minister Edukacji Narodowej zapisał bardzo ściśle, co można rozumieć przez posiadanie przygotowania pedagogicznego. Przez przygotowanie trzeba rozumieć wiedzę z tego zakresu nabytą w wymiarze co najmniej 270 godzin oraz zaliczone praktyki pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin. Posiadanie przygotowania pedagogicznego musi być potwierdzone przez odpowiedni dokument. Dopuszczalne są dyplom ukończenia studiów albo inny dokument wydawany przez szkołę wyższą, mogą to być również świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego czy dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli.

Jednakże, jeśli przygotowanie pedagogiczne było kursem lub przedmiotem w trybie studiów, ale nie spełnia wymogów godzinowych, to niestety nie zostanie zaakceptowane. Także, jeśli praktyki zawodowe nie zostaną zaliczone lub nie obejmują wymaganej liczby godzin, albo zostały odbyte w placówce nie związanej z kierunkiem studiów, takie przygotowanie nie będzie ważne.

Najlepiej jest więc zapisać się na studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, która posiada w swojej ofercie studia z zakresu przygotowania pedagogicznego w trybie e-learning. Program studiów obejmuje 270 godzin nauki oraz konieczność zrealizowania sprawdzanych praktyk pedagogicznych. Sama nauka jest jednak wygodna, ponieważ studiując online można zapisać się w każdej chwili i jeszcze tego samego dnia rozpocząć studia. Zatem nawet osoby pracujące mogą połączyć naukę i pracę. Szkoła wpisana jest do rejestru szkół wyższych, dzięki czemu mamy pewność, że uzyskane tu kwalifikacje będą ważne.