Kto może zostać nauczycielem języka (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego)?

Nauczyciel języka obcego

Komunikacja towarzyszy nam w codziennym życiu tak często, że czasem jej istota ucieka z pola naszej uwagi. Jest ona nieodłącznym elementem wszystkich procesów społecznych, w których jesteśmy na co dzień zanurzeni jako obserwatorzy lub uczestnicy
mgr Jan Kaczorowski

Nauczyciele językowi coraz częściej znajdują zatrudnienie w przedszkolach, ponieważ znajomość języka obcego uważana jest przez rodziców za jeden z najważniejszych elementów wczesnej edukacji. Znalezienie wolnego etatu nie jest tak trudne jak kilka lat temu – trzeba jedynie spełnić wymagania stawiane dziś nauczycielom języków obcych. Na jakiej podstawie zatrudniani są nauczyciele i kto może zostać nauczycielem języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego?

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego

Osoba chcąca podjąć zatrudnienie w szkole jako nauczyciel języka obcego powinna mieć wykształcenie wyższe kierunkowe. Oprócz znajomości języka, określonej przez przepisy, osoba planująca podjęcie zatrudnienia w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych powinna posiadać umiejętności i wiedzę z zakresu:

  • pedagogiki,
  • dydaktyki ogólnej,
  • metodyki szczegółowej,
  • psychologii, w powiązaniu z kierunkiem studiów oraz praktyką pedagogiczną – czyli tak zwane przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do nauczania języka można zdobyć kończąc studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne do nauczania języka obcego – niezależnie od tego, jakiego języka absolwent chciałby nauczać.

Jak zdobyć uprawnienia do nauczania języka obcego?

Często zadawanym pytaniem jest: Czy obecnie kierunek Przygotowanie Pedagogiczne nadaje takie uprawnienia? Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby uzyskać pełnoprawne i kwalifikacje honorowane w placówkach państwowych i prywatnych należy ukończyć kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego z określeniem zakresu czynności – w tym przypadku, nauczania języka. Niezależnie od tego, czy chcemy pracować jako nauczyciel w przedszkolu czy w szkole podstawowej czy też w szkole średniej, musimy spełniać takie same wymagania.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego można uzyskać choćby przez studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia oferuje naukę w bardzo wygodnej formie samokształcenia przez internet. Każda osoba, nawet jeśli ma bardzo mało czasu lub mieszka w miejscu oddalonym od dużych miast, może zdobyć wykształcenie pedagogiczne potrzebne do zostania nauczycielem. Oferowany program edukacji jest zgodny z wymaganiami MNiSW oraz MEN, więc nie musimy się martwić o poziom nauczania, ponieważ jest identyczny jak na studiach stacjonarnych.