Kto może zostać nauczycielem wspomagającym

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

W wielu placówkach oświatowych zatrudniani są nauczyciele wspomagający. Jednak nie każda osoba wie, jakie zadania ma taki nauczyciel. Część rodziców uważa ich za pomoc w prowadzeniu zajęć, a część jak asystentów dla dzieci wymagających wsparcia. Można powiedzieć, że nauczyciel wspomagający pełni obie te funkcje. Jednakże nauczyciel wspomagający oprócz prowadzenia wsparcia dziecka czy prowadzenia zajęć specjalistycznych ma o wiele więcej zadań zawodowych.

Czym zajmuje się nauczyciel wspomagający? Oprócz wspierania dzieci w procesie nauki i prowadzenia zajęć jest też odpowiedzialny za informowanie rodziców i innych nauczycieli prowadzących o postępach w nauce dzieci. Może też uczestniczyć w spotkaniach zespołu nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi wymagającymi wsparcia. Odpowiada także za przygotowywanie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego dla swoich podopiecznych. Czy też wspiera nauczycieli i rodziców poprzez przekazywani im cennych informacji, uwag czy przez opracowywanie dla nich specjalnych materiałów dydaktycznych.

Jak widać jest to bardzo dużo zadań, którym nie łatwo sprostać. A zatem kto może zostać nauczycielem wspomagającym? Tak naprawdę w wypadku zatrudnienia osoby na to stanowisko to dyrektor placówki ma decydujące zdanie. Jednakże ponieważ taka osoba będzie pracować z dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi większej ilości uwagi powinna mieć kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Oczywiście może to być też osoba, która ukończyła psychologię czy inny kierunek, który pomóc może w pracy z dziećmi.

Obecnie każdy nauczyciel musi mieć wykształcenie przedmiotowe lub po prostu wykształcenie wyższe w stopniu magistra lub wyższym, ale też przedstawić dokument potwierdzający uzyskane przygotowanie pedagogiczne. Może ono być wystarczające nawet do objęcia pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Choć jest po prostu wymagane od wszystkich nauczycieli.

Jak je zdobyć? Najczęściej nie ma w programie nauczania kierunków podstawowych, nawet ze specjalizacją nauczycielską wystarczającej liczby godzin przygotowania pedagogicznego. Minister Edukacji Narodowej narzuca od górnie, że ważne są kwalifikacje, gdy przygotowanie pedagogiczne trwało co najmniej 270 godzin nauki oraz gdy student zaliczył 150 godzin praktyk zawodowych.

Studia podyplomowe obejmujące taką liczbę godzin i praktyki zawodowe z przygotowania pedagogicznego oferuje Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – placówka z 20-letnim doświadczeniem i certyfikatem ISO. A co równie ważna wpisana do rejestru szkół wyższych i instytucji szkoleniowych. Ogromnym plusem jest też fakt, że oferuje studia podyplomowe metodą e-learning, które są bardzo wygodnym sposobem uczenia się.