Kurs dla nauczycieli online Poznań

Ostatnia aktualizacja artykułu: 9 kwietnia 2021

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/src-BlogStudiaPedagogiczne

Większość rodziców na początku każdego roku szkolnego martwi się, czy ich dziecko otrzyma w szkole należytą opiekę i czy zdobędzie potrzebne do dalszego życia wiedzę, kompetencję i umiejętności. Aby to wszystko było możliwe w systemie oświaty muszą być zatrudnieni kompetentni nauczyciele. Ich predyspozycje i poziom umiejętności powinien odpowiadać rygorystycznym warunkom, które spełniają wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy. Każdy pedagog powinien przyswajać nową wiedzę nieustannie, tak aby przez całe życie w sposób skuteczny doskonalić swoje umiejętności psychopedagogiczne. System doskonalenia zawodowego odpowiada za dalsze etapy ścieżki kariery nauczyciela, co jest bardzo ważnym elementem systemu oświaty. Promowanie jakości w kształceniu nauczycieli uważa się za kwestię decydującą o poziomie nauczania w naszym kraju.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego podjęła działania mające na celu poprawę poziomu nauczania oraz dbanie o stały rozwój kadry. Uczelnia ta uzyskała wpis do ewidencji uczelni, a według złożonej dokumentacji jest instytucją, która została powołana i uprawniona do prowadzenia studiów podyplomowych, które nadają uprawnienia zawodowego w całkowicie innowacyjnej formie. Mianowicie chodzi o e-learning, który jest metodą nauczania zgodną z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystko to efekt postępu technologicznego oraz aktualnych potrzeb na rynku. Nauczyciele, którzy chcą dalej się kształcić najzwyczajniej nie dysponują wystarczającym czasem, aby popracować nad własnymi umiejętnościami. Innowacyjna forma kształcenia jaką jest kurs dla nauczycieli w formie online trwa 270 godzin lekcyjnych i 150 godzin praktyk. Wszystkie zajęcia odbywają się w porach dogodnych tylko i wyłącznie dla kursanta.

Zwieńczeniem kursu internetowego dla nauczycieli (realizowanego m.i.n w Poznaniu)  jest otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorami wprowadzonymi przez MNiSW. W ten sposób osoba po zaliczeniu dodatkowego online szkolenia uzyskuje uprawnienia do podjęcia zatrudnienia. Świadczy to o realizacji kursu odbywającego się przez Internet na tych samych podstawach prawnych, co w przypadku studiów podyplomowych odbywających się w formie stacjonarnej. Stąd też niezależnie od pory dnia i miejsca, każdy kursant ma możliwość zdobycia cennych kwalifikacji. Wszystko za sprawą nauki online pod patronatem Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Edukacja przez Internet to niedaleka perspektywa standardowego sposobu poszerzania swojej wiedzy. Wspomniana placówka dba o rozwój na każdym terenie, wszędzie tam, gdzie dochodzi sygnał globalnej sieci, czy to w Poznaniu czy innych miastach Polski.