Kurs pedagogiczny 270 godzin online

Więcej informacji na temat studiów znajdziesz na stronie: https://studia-pedagogiczne.pl/kursy/99/studia/podyplomowe/przygotowanie-pedagogiczne/src-BlogPrzygPedag

Specyfikę pracy w zawodzie nauczyciela określają ściśle akty prawne obowiązuje w Polsce, które dotyczą systemu oświaty i edukacji. Prawa i obowiązki nauczyciela są określone w tak zwanej Karcie Nauczyciela (ustawie z 1982 roku, która reguluje zawód). W rozdziale 3 bardzo szczegółowo rozpisane są wymagania kwalifikacyjne, które powinien spełnić kandydat na stanowisko nauczyciela w podmiotach oświatowych. Niezbędne przede wszystkim jest wykształcenie kierunkowe, które pozwala na zdobycie określonej wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotu w którym nauczyciel naucza. Od jakiegoś czasu (wraz ze zmianą wytycznych względem kwalifikacji zawodowych) każdy nauczyciel powinien posiadać również przygotowanie pedagogiczne które stanowi podstawę wiedzy z zakresu pedagogiki i podstaw psychologii oraz metod nauczania. Przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne, aby pracować w zawodzie nauczyciela – osoby czynne zawodowo, które nie posiadają takich kwalifikacje zmuszone są do poszerzenia swoich kompetencji zawodowych w czasie określonym przez pracodawcę. Sposobem na uzyskanie przygotowania pedagogicznego jest zapisanie się na studia podyplomowe, które dostępne są w ofercie wielu szkół oraz uczelni wyższych.

Ze względu na zmieniające się potrzeby rynku oraz podejścia do edukacji prawdziwym hitem w ostatnich latach cieszy się kurs pedagogiczny 270 godzin online, który jest realizowany przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego. Od prawie 20 lat Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego jest uczelnią wyższą wpisaną do ewidencji podmiotów oświatowych, a studia podyplomowe prowadzone są zgodne z wytycznymi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego realizowane przez ten podmiot edukacyjny charakteryzują się wysoką jakością kształcenia oraz niczym nie odbiegają od klasycznych studiów podyplomowych odbywających się w sposób stacjonarny na terenie uczelni – absolwent kursu online otrzymuje identyczne kwalifikacje zawodowe, które uprawniają do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Jak zostało to wspomniane studia podyplomowe realizowane przez Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego dotyczące przygotowania pedagogicznego obejmują 270 godzin kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych form edukacji na platformie zdalnej. Zgodnie z ustawą uczelnia realizuje również obowiązkowe praktyki zawodowe w zakresie 150 godzin praktyki pedagogicznej, z których mogą zostać zwolnieni nauczyciele czynni zawodowo, które już takową praktykę posiadają. W trakcie studiów podyplomowych trwających 3 semestry realizowane są zagadnienia związane z pedagogiką, psychologią, etyką zawodową, specyfiką nauczania, dydaktyką oraz metodyką. Szeroki zakres omawianych treści gwarantuje kompleksowe przygotowanie do pełnienia zawodu nauczyciela w jednostkach edukacyjnych (zarówno publicznych, jak i prywatnych).